Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

Tạm dừng tổ chức sát hạch để cấp Giấp phép lái xe trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 10/05/2021 | 4:08 PM

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/5/2021 của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; văn bản số 263/TB-VP ngày 04/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội về Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các Trung tâm sát hạch để cấp giấy phép lái xe thực hiện các nội dung sau:

1. Tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch để cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Sở GTVT Hà Nội tổ chức kể từ ngày 12/5/2021 để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Thông báo cho các học viên dự các kỳ sát hạch để cấp giấy phép lái xe được biết.

2. Các đơn vị phối hợp với phòng Quản lý phương tiện và người lái - Sở GTVT Hà Nội trong việc điều chỉnh lại Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe số 669/TB-SGTVT ngày 23/4/2021, bố trí lịch sát hạch phù hợp.

3. Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo văn bản Sở GTVT Hà Nội đã ban hành: số 1854/SGTVT-QLPT&NL ngày 6/5/2021.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các Trung tâm sát hạch để cấp giấy phép lái xe nghiêm túc thực hiện./.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh