Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

Thực hiện chế độ báo cáo theo Khoản 1 Điều 64 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT
Ngày đăng 30/04/2021 | 3:02 AM

Ngày 29/4/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 1792/SGTVT-QLVT về việc thực hiện chế độ báo cáo theo Khoản 1 Điều 64 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT gửi các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, du lịch.

Thực hiện quy định về chế độ báo cáo tại Khoản 1 Điều 64 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Hàng tháng Sở GTVT Hà Nội nhận được báo cáo kết quả hoạt động vận chuyển hành khách của các đơn vị vận tải. Tuy nhiên, số lượng đơn vị chấp hành quy định về chế độ báo cáo còn ít, một số đơn vị báo cáo nội dung còn chưa đầy đủ (số chuyến xe thực hiện, số lượng khách vận chuyển) theo mẫu. 
Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định và có căn cứ phục vụ công tác thống kê báo cáo, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, du lịch:
- Chấp hành quy định về chế độ báo cáo tại Khoản 1 Điều 64 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT.
“Chậm nhất ngày 20 hàng tháng, đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách phải báo cáo tình hình hoạt động của tháng trước về Sở Giao thông vận tải. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động vận tải hành khách theo quy định tại Phụ lục 18 ban hành kèm theo Thông tư này”.
- Báo cáo đầy đủ, chính xác các nội dung theo quy định tại Phụ lục 18 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, du lịch nghiêm túc triển khai thực hiện./.

1792

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh