Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

Chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông và thực hiện truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình
Ngày đăng 30/03/2021 | 3:52 PM

Ngày 30/3/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 1277/SGTVT-QLVT về việc chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông và thực hiện truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 1 - DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CÓ XE Ô TÔ KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG QUY ĐỊNH VỀ TRUYỀN DỮ LIỆU GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TRONG THÁNG 01/2021

PHỤ LỤC SỐ 4 - DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CÓ XE Ô TÔ KHÔNG  THỰC HIỆN ĐÚNG QUY ĐỊNH VỀ TRUYỀN DỮ LIỆU GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TRONG THÁNG 12/2020

PHỤ LỤC SỐ 7 - DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CÓ XE Ô TÔ KHÔNG  THỰC HIỆN ĐÚNG QUY ĐỊNH VỀ TRUYỀN DỮ LIỆU GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TRONG THÁNG 11/2020

PHỤ LỤC SỐ 10 - DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CÓ XE Ô TÔ KHÔNG  THỰC HIỆN ĐÚNG QUY ĐỊNH VỀ TRUYỀN DỮ LIỆU GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TRONG THÁNG 10/2020

 

PHỤ LỤC SỐ 2- DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VI PHẠM VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA LÁI XE TRONG THÁNG 01/2021

PHỤ LỤC SỐ 5- DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VI PHẠM VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA LÁI XE TRONG THÁNG 12/2020

PHỤ LỤC SỐ 8- DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VI PHẠM VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA LÁI XE TRONG THÁNG 11/2020

PHỤ LỤC SỐ 11- DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VI PHẠM VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA LÁI XE TRONG  THÁNG 10/2020

 

PHỤ LỤC SỐ 3- DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ XE VI PHẠM VỀ TỐC ĐỘ TRONG CÁC THÁNG 01/2021

PHỤ LỤC SỐ 6- DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ XE VI PHẠM VỀ TỐC ĐỘ TRONG CÁC THÁNG 12/2020

PHỤ LỤC SỐ 9- DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ XE VI PHẠM VỀ TỐC ĐỘ TRONG CÁC THÁNG 11/2020

PHỤ LỤC SỐ 12- DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ XE VI PHẠM VỀ TỐC ĐỘ TRONG CÁC THÁNG 10/2020

Sở GTVT Hà Nội

 

  Album Ảnh