Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

V/v đăng ký địa điểm dán phù hiệu biển hiệu theo quy định tại khoản 9 điều 22, khoản 6 điều 36 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP
Ngày đăng 03/02/2021 | 3:07 PM

Ngày 02/02/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 528/SGTVT-QLVT v/v đăng ký địa điểm dán phù hiệu biển hiệu theo quy định tại khoản 9 điều 22, khoản 6 điều 36 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP gửi các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 9 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về Quản lý, sử dụng, cấp, câp lại và thu hồi phù hiệu, biển hiệu quy định “Sở Giao thông vận tải thực hiện câp phù hiệu, biêu hiệu theo quy định tại Điều này và dán phù hiệu, biểu hiệu lên xe ôtô.”.

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 36 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định việc chuyển tiếp về cấp và sử dụng phù hiệu, biên hiệu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải quy định:
"a) Đối với xe tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe tải, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe hợp đồng có sức chứa từ 09 chỗ trở lên (kể cả người lái xe), xe ô tô vận tải khách du lịch có sức chứa từ 09 chỗ trở lên (kể cả người lái xe) đã được cấp phù hiệu hoặc biển hiệu trước ngày 01/4/2020 không phải thực hiện cấp lại cho đến khi hết hiệu lực hoặc đến khi thực hiện cấp lại;
b) Đổi với xe hợp đồng có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe), xe ô tô vận tải khách du lịch có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe) đã được cấp phù hiệu hoặc biển hiệu theo quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP phải thực hiện cấp lại phù hiệu theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP và dán cố định trên xe ô tô kinh doanh vận tải. Thời gian thực hiện xong trước ngày 01/7/2021.”

Để triển khai kịp thời thực hiện một số quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính Phủ, Sở giao thông vận tải Hà Nội đề nghị:

1.Các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ động liên hệ Sở Giao thông vận tải Hà Nội đăng ký địa điểm, thời gian thực hiện dán biển hiệu, phù hiệu theo quy định. Đảm bảo các lái xe khi tập trung xe tại bãi xe để dán phù hiệu, biển hiệu phải tuân thủ quy định phòng chống dịch.

2.Trường hợp các đơn vị không thực hiện đăng ký việc cấp biển hiệu, phù hiệu thì sẽ được dán phù hiệu, biển hiệu tại địa điểm do Sở Giao thông vận tải Hà Nội bố trí , địa điểm được thông báo công khai trên website Sở GTVT Hà Nội (tại chuyên mục "Vận tải") trước thời điểm dán.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định trên và thông báo kịp thời về Sở GTVT Hà Nội, mọi thông tin gửi bằng văn bản đến Phòng Quản lý vận tải-Sở GTVT Hà Nội, tầng 14 Khu liên cơ các ban sở ngành Hà Nội, số 258 Võ Chí Công, P.Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội. Liên hệ đồng chí Đỗ Hương Giang - Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, số điện thoại 0989997442.

528/SGTVT-QLVT

Mẫu đăng ký địa điểm dán phù hiệu

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh