Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

Lễ công bố quyết định sáp nhập Trung tâm NCKH&ĐT vào Trung tâm QL và ĐHGTĐT và đổi tên thành Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội
Ngày đăng 06/11/2020 | 12:05 PM

Thực hiện quyết định số 4074/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 và quyết định số 4907/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND Thành phố, ngày 06/11/2020, Sở Giao thông vận tải công bố quyết định sáp nhập Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo vào Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị và đổi tên thành Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội và công bố quyết định Ban Giám đốc Trung tâm.

Tại buổi lễ, có đồng chí Vũ Văn Viện – Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và một số các quan khách.
Đây là một trong những công tác sắp xếp, tổ chức lại bộ máy đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng là nội dung quan trọng để triển khai Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 4/7/2017 về việc phê duyệt đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến 2030” cũng như Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về “Ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; Khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; Áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải”.

Đồng chí Vũ Văn Viện – Giám đốc Sở GTVT Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, đồng chí Vũ Văn Viện – Giám đốc Sở chúc mừng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội, chúc mừng đồng chí Giám đốc, các đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm đã được UBND Thành phố, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở tin tưởng, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo Trung tâm, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời là trách nhiệm hết sức nặng nề, đòi hỏi các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm phải đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, chung tay để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Vũ Văn Viện – Giám đốc Sở GTVT Hà Nội trao quyết định Bổ nhiệm Ban Giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố HN

Ban Giám đốc Sở giao thông vận tải Hà Nội và Ban Giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố HN tại buổi lễ công bố.

Với chức năng, tham mưu giúp Sở Giao thông thông vận tải trong công tác quản lý về giao thông công cộng trên địa bàn Thành phố, để thực hiện chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đã đề ra, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu Ban Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng ngay sau buổi công bố các quyết định hôm nay cần thực hiện tốt các nội dung sau:
Một là tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt rõ mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập và đổi tên của Trung tâm, từ đó khẩn trương bố trí, sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm; Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội (quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và mối quan hệ công tác của Trung tâm...); xây dựng Quy chế làm việc của Trung tâm. Trong quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy cần thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn chi bộ và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm.
Hai là Kiện toàn tổ chức, hoạt động của chi bộ, cấp ủy chi bộ; kiện toàn các tổ chức: Công đoàn, đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Trung tâm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ liên tục.
Ba là Tổ chức rà soát việc thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ được Thành phố, Sở Giao thông vận tải giao, đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020; chuẩn bị kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả vận tải hành khách công cộng năm 2021 và năm 2021 – 2025 nhằm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu tỷ lệ đảm nhiệm vận tải hành khách công cộng đạt 30% - 35% nhu cầu đi lại của nhân dân vào năm 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đã đề ra, góp phần quản lý phương tiện giao thông cá nhân, giảm thiểu ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, góp phần vào thành công chung của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.
Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng chí Giám đốc Sở tin tưởng Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

 

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh