Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phát động thi đua năm 2020
Ngày đăng 15/01/2020 | 11:30  | View count: 190

Ngày 15/01/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phát động thi đua năm 2020. Tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; các đồng chí đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Thành phố Hà Nội, Các Sở, Ban, Ngành Thành phố; Cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, các cán bộ, công chức, nhân viên Sở Giao thông vận tải Hà Nội tham dự.

Năm 2019, Thành phố tiếp tục xác định là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và thực hiện “kỷ cương hành chính”. Tập thể Ban Giám đốc Sở đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Bộ Giao thông vận tải năm 2019. Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện quy chế hoạt động, quy trình làm việc, các kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm của Sở theo hướng chủ động, tích cực, đảm bảo 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, và rõ hiệu quả” và mục tiêu “Một việc, một đầu mối xuyên suốt”.

Đ/c Nguyễn Thế Hùng- Thành ủy viên, Phó  Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HDTĐKT ngày 07/12/2019 của Hội đồng  thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội về công tác Thi đua-Khen thưởng năm 2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội xây dựng kế hoạch số 523/KH-SGTVT ngày 18/01/2019 về công tác Thi đua-Khen thưởng năm 2019.
Các phong trào thi đua yêu nước của ngành được chủ động triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới về nội dung, mục tiêu và phương thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “Quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả” nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành Giao thông vận tải năm 2019. Các phong trào thi đua được gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thành phố. Các phong trào thi đua được triển khai như: “Xây dựng văn hóa giao thông”; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; xoá đói, giảm nghèo; đền ơn đáp nghĩa; ủng hộ quỹ khuyến học, ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt… Qua phát động các phong trào đã động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giao thông vận tải hăng hái tham gia.

Đ/c Nguyễn Thế Hùng-Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho tập thể Ban Giám đốc Sở GTVT Hà Nội

Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành giao thông vận tải Thủ đô, qua các phong trào thi đua của ngành, năm 2019 đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu điển hình tiên tiến đã được phát hiện biểu dương. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua đã được Bộ Giao thông vận tải, UBND Thành phố và Sở Giao thông vận tải khen thưởng. Cụ thể:
- Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng đột xuất tập thể Sở Giao thông vận tải và cá nhân đồng chí Giám đốc Sở. 
- UBND Thành phố đã tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2019 cho Sở GTVT Hà Nội; khen thưởng đột xuất cho 12 tập thể, 11 cá nhân.
- BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan TP Hà Nội đã tặng “Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019” cho Đảng bộ cơ quan Sở GTVT Hà Nội.
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan Sở GTVT Hà Nội đều đạt danh hiệu “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”.
- Chủ tịch UBND quận Hà Đông có quyết định công nhận danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, đạt chuẩn trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2018-2019” đối với cơ quan Sở GTVT Hà Nội.
- Giám đốc Sở khen thưởng đột xuất cho 9 tập thể và 24 cá nhân. Công nhận danh hiệu “Tấm gương tiêu biểu cho sự phát triển giao thông vận tải Thủ đô” đối với 06 cá nhân. Công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” đối với 360 cá nhân.

Đ/c Vũ Văn Viện-Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Để thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện, cụ thể là:

- Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quản lý Nhà nước về giao thông vận tải và triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất, các nhiệm vụ theo chương trình của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và Bộ Giao thông vận tải giao.
- Phấn đấu hoàn thành 100% các chương trình, nhiệm vụ công tác được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và Bộ Giao thông vận tải giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả đối với các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.
- Phấn đấu năm 2020, các phòng, ban, đơn vị khối cơ quan, đơn vị trực thuộc có 100% số phòng, ban, đơn vị được công nhận tập thể lao động tiên tiến; 15% tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Thành phố; 15% số tập thể lao động tiên tiến được công nhận tập thể lao động xuất sắc; 100% số Cán bộ, Công chức, Viên chức hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 20% số CBCCVC đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% trở lên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 15% CBCCVC Lao động tiên tiến được công nhận Chiến sỹ Thi đua cơ sở.

Với kết quả đạt được của năm 2019 với khí thế và quyết tâm mới, Đảng bộ và cơ quan Sở Giao thông thông vận tải sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị: 

Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

  Album Ảnh