Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

Hội nghị cán bộ công chức và người lao động của cơ quan Văn phòng Sở GTVT Hà Nội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ngày đăng 09/01/2020 | 4:21 PM  | View count: 222

Ngày 09/01/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và người lao động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tại Hội nghị có đồng chí Giám đốc Sở Vũ Văn Viện, đồng chí Phó Giám đốc Sở Ngô Mạnh Tuấn; đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thồng vận tải Hà Nội; cùng toàn thể các bộ công chức và người lao động của cơ quan Văn phòng Sở Giao thông vận tải Hà Nội tham dự Hội nghị.

Đồng chí Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Trong Hội nghị các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã báo cáo các kết quả hoạt động năm 2019: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn; Báo cáo tình hình thu chi tài chính Cơ quan Văn phòng Sở năm 2019 và dự toán 2020; Dự thảo sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân. 

Đồng chí Ngô Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Ngay từ những ngày đầu năm, Cơ quan Văn phòng Sở đã tham mưu xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2019 trong đó đề xuát phân công, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trên tinh thần năm rõ: "rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả:, một việc - một mối đầu xuyên xuất", chủ động, tích cực chỉ đạo triển khai toàn diện 650 nhiệm vụ được Bộ GTVT và Thành phố giao.

Các cán bộ công chức và người lao động của cơ quan Văn phòng Sở SGTVT Hà Nội tại Hội nghị

Đã chủ động rà soát sắp xếp lại tổ chức tổ máy, công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 126/KH-UBND của UBND Thành phố về tinh giản, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức. 

Đã tích cực, chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc trên các mặt công tác khác như: công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; công tác quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ,...góp phần vào kết quả, thành tích chung của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Đạt được những kết quả trên là có sự đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, người lao động Cơ quan Văn phòng Sở trong năm 2019.

Với kết quả đạt được của năm 2019, với khí thế và quyết tâm mới, cơ quan Văn phòng Sở sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020./.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Sở Giao thông vận tải Hà Nội

  Album Ảnh