Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

THÔNG BÁO Số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2019
Ngày đăng 27/05/2019 | 04:01  | View count: 888

Ngày 27/5, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 1146/HD-HĐTT về việc thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2019.

Hội đồng thi tuyển công chức thông báo danh sách ca thi, phòng thi, số báo danh các ca thi trắc nghiệm các môn trên máy tính tại vòng 1 và mã chuyên ngành thi viết tại vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019 như sau:

1. Về thông báo số báo danh, ca thi, hướng dẫn phương pháp thi:

- Thông báo danh sách dự thi, ca thi, phòng thi, số báo danh, mã môn thi viết chuyên ngành của thí sinh trên website: sonoivu.hanoi.gov.vn

Hướng dẫn phương pháp làm bài trắc nghiệm trên máy vi tính: Để chuẩn bị tốt nhất cho thí sinh trước khi bước vào kỳ thi, thí sinh có thể luyện tập, thực hành các thao tác làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính tại địa chỉ web: http://cc.daihoctructuven.edu.vn. Đây là trang web với mục đích để các thí sinh luyện tập thao tác làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính, mọi nội dung trong bài thi hoặc số báo danh, chuyên ngành thi hoàn toàn là giả định, không liên quan đến kỳ thi thật.

2. Về tổ chức khai mạc kỳ thi:

Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 ngày 12/6/2019 tại Hội trường tầng 5 Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội;

Thành phần:

+ Hội đồng thi tuyển; Ban Giám sát; các ban của Hội đồng thi tuyển;

+ Thí sinh dự thi trắc nghiệm ca thi số 1 (các cơ quan, đơn vị có thí sinh dự thi ca thi số 1 thông báo nội dung này tới thí sinh)

3. Về thi trắc nghiệm trên máy tính:

- Thời gian: Từ ngày 13/6/2019 đến 15/6/2019

- Địa điểm: Tại Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và truyền thông (số 1 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

- Môn thi trắc nghiệm: Thi liên tục 2 môn, môn ngoại ngữ thi trước, môn kiến thức chung thi sau.

- Môn ngoại ngữ thi trong thời gian 30 phút, đề thi gồm 30 câu.

- Môn Kiến thức chung thi trong thời gian 60 phút, đề thi gồm 60 câu.

- Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ chờ ở bên ngoài, sau khi thi môn ngoại ngữ được 25 phút, giám thị sẽ gọi vào để thi môn kiến thức chung.

- Hết giờ thi, Giám thị hành lang cùng Kỹ thuật viên của các phòng thi đến phòng máy chủ tại tầng 4 nhận danh sách kết quả thi mang về phòng thi để giám thị 1 và giám thị 2 cho thí sinh ký xác nhận điểm thi trước khi ra về.

d) Số lượng dự thi: Tổng số gồm 6 ca thi, mỗi ca tối đa 400 thí sinh, chia làm 12 phòng thi, cụ thể như sau:

Ngày thi

Ca

thi

Phòng thi số

Số báo danh dự thi theo phòng thi

Thời gian, địa điểm học quy chế trước khi vào phòng thi trắc nghiệm

Sáng

13/6/2019

1

Từ phòng số 1 đến phòng số 12 theo sơ đồ thi gửi kèm

(Từ SBD: CV0001 đến CV0400)

7giờ 30 tại Hội trường tầng 5 Trung tâm ĐTCNTT&TT số 1 Hoàng Đạo Thúy

Chiều

13/6/2019

2

Từ phòng số 1 đến phòng số 12 theo sơ đồ thi gửi kèm

(Từ SBD: CV0401 đến CV0800)

14 giờ 00 tại Hội trường tầng 5 Trung tâm ĐTCNTT&TT số 1 Hoàng Đạo Thúy

Sáng

14/6/2019

3

Từ phòng số 1 đến phòng số 12 theo sơ đồ thi gửi kèm

(Từ SBD: CV0801 đến CV1200)

7giờ 30 tại Hội trường tầng 5 Trung tâm ĐTCNTT&TT số 1 Hoàng Đạo Thúy

Chiều

14/6/2019

4

Từ phòng số 1 đến phòng số 12 theo sơ đồ thi gửi kèm

(Từ SBD: CV1201 đến CV1600)

14 giờ 00 tại Hội trường tầng 5 Trung tâm ĐTCNTT&TT số 1 Hoàng Đạo Thúy

Sáng

15/6/2019

5

Từ phòng số 1 đến phòng số 12 theo sơ đồ thi gửi kèm

(Từ SBD: CV1601 đến CV2000)

7giờ 30 tại Hội trường tầng 5 Trung tâm ĐTCNTT&TT số 1 Hoàng Đạo Thúy

Chiều

15/6/2019

6

Từ phòng số 4 đến phòng số 12 theo sơ đồ thi gửi kèm

(Tù SBD: CV2001 đến CV2292)

14 giờ 00 tại Hội trường tầng 5 Trung tâm ĐTCNTT&TT số 1 Hoàng Đạo Thúy

Nội dung Thông báo xem chi tiết tại văn bản đính kèm dưới đây: tải về 

Thí sinh của các phòng thi ở mỗi ca thi có mặt đúng giờ theo lịch trên tại Hội trường tầng 5 Trung tâm ĐTCNTT&TT số 1 Hoàng Đạo Thúy để học quy chế trước khi vào phòng thi; sau khi học quy chế, thí sinh tập trung trước cửa phòng thi theo sơ đồ phòng thi và theo sự hướng dẫn của giám thị để chụp ảnh và kiểm tra chứng minh nhân dân, nhận mật khẩu đăng nhập cá nhân trước khi vào thi, thi xong phải ký xác nhận vào bảng ghi kết quả thi trước khi ra về.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội xin trân trọng thông báo./.

  Album Ảnh