Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

THÔNG BÁO: Công khai danh sách tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Ngày đăng 13/04/2019 | 06:00  | View count: 1209

Ngày 13/4/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành thông báo số 2687/TB-SGTVT Về việc công khai danh sách tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội

Sở Giao thông vận tải thông báo công khai danh sách tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội từ ngày 15/3 đến hết ngày 13/4/2019 để các cá nhân đăng ký dự tuyển biết, kiểm tra thông tin và thông báo sửa chữa sai (nếu có) như sau:

- Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu.

- Tổng số Phiếu đăng ký dự tuyển đã nhận: 148 phiếu. Cụ thể tại danh sách đính kèm.

Các thông tin sai sót (nếu có) đề nghị các cá nhân phản hồi thông tin gửi Sở Giao thông vận tải qua các cán bộ:

+ Đ/c Lê Quang Hợp

Điện thoại: 0982.403.782, email: lequanghop_sogtvt@hanoi.gov.vn.

+ Đ/c Phạm Quỳnh Trang

Điện thoại: 0988.009.979, email: phamquynhtrang_sogtvt@hanoi.gov.vn.

Thời gian tiếp nhận thông tin: từ 15/4 đến hết ngày 16/4/2019.

Hết thời gian trên Sở Giao thông vận tải gửi danh sách và phiếu đăng ký dự tuyển Sở Nội vụ theo quy định.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội xin trân trọng thông báo./.

Xem chi tiết thông báo 2687/TB-SGTVT tại: tải về

Sở GTVT HN

  Album Ảnh