Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc cho tập thể, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội và phát động phong trào thi đua năm 2019
Ngày đăng 10/12/2018 | 01:30  | View count: 546

Sáng 10-12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018; triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 của TP Hà Nội.

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã phát động phong trào thi đua yêu nước với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2019 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Kiên định phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ”.

Trong buổi hội nghị chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho tập thể, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội. Tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cơ quan quan trọng của thành phố, Sở GTVT Hà Nội đã thực hiện 269 nhiệm vụ theo các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố giao, trong đó có 241 nhiệm vụ đã hoàn thành và 28 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện; tham mưu cho Thành phố xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giao thông Vận tải.

Năm 2018 các phong trào thi đua yêu nước của ngành GTVT được chủ động triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả. Nội dung, mục tiêu và phương thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua luôn được đổi mới, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua được gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thành phố. Chủ đề, mục tiêu, nội dung và tiêu chí thi đua luôn được xác định gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của ngành, được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực, hưởng ứng tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của Ngành được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Bộ GTVT và Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội giao.

  Album Ảnh