Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông đường bộ qua khu vực nút giao thông đường Yên Phụ - An Dương – Nghi Tàm – Thanh Niên
Ngày đăng 05/10/2018 | 09:08  | View count: 674

Ngày 05/10/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 792/TB-SGTVT về việc Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông đường bộ qua khu vực nút giao thông đường Yên Phụ - An Dương – Nghi Tàm – Thanh Niên

Sở GTVT Hà Nội thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông đường bộ qua nút giao Cầu Vượt An Dương – Thanh Niên và các tuyến đường lân cận sau khi thông cầu vượt An Dương – Thanh Niên, cụ thể như sau:

1. Phương án t ổ chức giao thông:

- Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi theo hai chiều trên cầu vượt An Dương – Thanh Niên theo hướng đường Yên Phụ - Nghi Tàm và ngược lại.  Cấm các phương tiện xe thô sơ và người đi bộ  đi trên cầu vượt.

- Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi qua nút giao thông đường Yên Phụ - An Dương – Nghi Tàm – Thanh Niên theo hướng từ Thanh Niên đi An Dương, Nghi Tàm, Yên Phụ qua trung tâm nút theo sự điều khiển và hướng dẫn của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, sơn kẻ, biển báo trên đường hiện trạng.

- Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi qua nút giao thông đường Yên Phụ - An Dương – Nghi Tàm – Thanh Niên theo hướng từ Nghi Tàm đi An Dương, Yên Phụ, Thanh Niên qua trung tâm nút theo hướng dẫn của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, sơn kẻ, biển báo trên đường hiện trạng.

- Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi qua nút giao thông đường Yên Phụ - An Dương – Nghi Tàm – Thanh Niên theo hướng từ Yên Phụ đi An Dương, Nghi Tàm, Thanh Niên qua trung tâm nút theo hướng dẫn của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, sơn kẻ, biển báo trên đường hiện trạng.

- Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi qua nút giao thông đường Yên Phụ - An Dương – Nghi Tàm – Thanh Niên theo hướng từ An Dương đi Yên Phụ, Nghi Tàm, Thanh Niên qua trung tâm nút theo hướng dẫn của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, sơn kẻ, biển báo trên đường hiện trạng.

- Tại nút giao thông Nghi Tàm – Âu Cơ – Yên Phụ nhỏ  : Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi theo hướng dẫn của hệ thống biển báo và đảo giao thông trung tâm nút.

- Tại nút giao thông Yên Phụ - Cửa Bắc : Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi theo hướng dẫn của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo, sơn kẻ tổ chức giao thông.

- Người đi bộ qua các nút giao theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ tổ chức giao thông theo quy định

- Tổ chức giao thông trên tuyến đường Yên Phụ nhỏ :

+ Tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện ô tô theo chiều và đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến nút giao Thanh Niên – Phó Đức Chính.

+ Tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện ô tô theo chiều và đoạn từ đường Thanh Niên đến ngã 3 Yên Phụ nhỏ (đối diện Công an Phường Yên Phụ).

2. Thời gian hiệu lực : sau Lễ thông xe bắt đầu từ 06h30 ngày 11/10/2018 (Thứ Năm).

* Thông báo này thay thế cho các thông báo trước của Sở Giao thông vận tải ban hành liên quan tới khu vực nút giao An Dương – Yên Phụ và các tuyến đường thuộc phạm vi hiệu lực của thông báo.

Xem thông tin chi tiết Thông báo số 792/TB-SGTVT ngày 05/10/2018 tại đây:  tải về

  Album Ảnh