Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thông tin chỉ đạo điều hành

Kết luận cuộc họp Hội đồng thi tuyển Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng 11/03/2017 | 09:08 AM
Ngày 10/3/2017, Hội đồng thi tuyển đã ban hành thông báo số 158/TB-HĐTT về Kết luận cuộc họp Hội đồng thi tuyển Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn...

Kế hoạch Sát hạch tháng 3/2017

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:14 PM
Ngày 26/12/2016, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 3/2017 số 129/KH-SGTVT. Xem thông tin chi tiết  ...

Mẫu hồ sơ đề nghị khen thưởng Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:13 PM
KẾ HOẠCH  Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” TỜ TRÌNH  Về việc khen thưởng thi đua...

Kế hoạch Sát hạch tháng 1/2017

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:11 PM
Ngày 26/12/2016, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 1/2017 số 1653/KH-SGTVT. Xem thông tin chi tiết  ...

Kế hoạch Sát hạch tháng 12/2016

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:06 PM
Ngày 25/11/2016, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 12/2016 số 1462/KH-SGTVT. Xem thông tin chi tiết ...

Kế hoạch Sát hạch tháng 11/2016

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:05 PM
Ngày 27/10/2016, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 11/2016 số 1297/KH-SGTVT. Xem thông tin chi tiết  Kế ...

Kế hoạch Sát hạch tháng 10/2016

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:02 PM
Ngày 26/9/2016, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 10/2016 số 1136/KH-SGTVT. Xem thông tin chi tiết  Kế ...

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:00 PM
Ngày 29/8/2016, UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 4697/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn...

  Album Ảnh