Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thông tin chỉ đạo điều hành

TB: Lịch sát hạch từ ngày 01/9 đến ngày 15/9/2020

Ngày đăng 26/08/2020 | 05:06 PM
tải về

TB: Lịch sát hạch từ ngày 16/8 đến ngày 31/8/2020

Ngày đăng 10/08/2020 | 10:35 AM
Tải về

TB: Lịch sát hạch từ ngày 1/8 đến ngày 16/8/2020

Ngày đăng 27/07/2020 | 03:04 PM
Tải về.

TB: Lịch sát hạch từ ngày 20/7 đến ngày 31/7/2020

Ngày đăng 13/07/2020 | 09:52 AM
Tải về

TB: Lịch sát hạch từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020

Ngày đăng 09/07/2020 | 11:22 AM
TẢI VỀ

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH TỪ 1/7 ĐẾN 12/7/2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 09:03 AM
Tải về

Thông báo: Lịch sát hạch từ ngày 23/6 đến ngày 30/6/2020

Ngày đăng 19/06/2020 | 01:54 PM
Tải về

TB: Lịch sát hạch từ ngày 16/6 đến ngày 22/6/2020.

Ngày đăng 11/06/2020 | 09:34 AM
TẢI VỀ

TB: Lịch sát hạch từ ngày 1/6 đến ngày 08/6/2020

Ngày đăng 29/05/2020 | 05:24 PM
TẢI VỀ

Thông báo: Lịch sát hạch từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020

Ngày đăng 20/05/2020 | 08:37 AM
Tải về

Thông báo: Lịch sát hạch từ ngày 4/5 đến ngày 10/5/2020

Ngày đăng 28/04/2020 | 10:49 AM
Tải về.

Tạo môi trường thông thoáng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Ngày đăng 13/03/2020 | 01:36 PM
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy môi trường thông thoáng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm với Covid-19, vì vậy Sở...

Thông báo: Lịch sát hạch tháng 03/2020

Ngày đăng 24/02/2020 | 10:08 AM
Ngày 24/02/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 1319/TB-SGTVT về việc thông báo lịch sát hạch tháng 03/2020.

Thông báo: Lịch sát hạch tháng 02/2020

Ngày đăng 22/01/2020 | 09:12 AM
Ngày 22/01/2020, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 687/TB-SGTVT về việc thông báo lịch sát hạch tháng 02/2020.

Thông báo: Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

Ngày đăng 25/12/2019 | 11:31 AM
Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019, sau đây gọi tắt là Giải thưởng, Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 kính mời các cơ quan...

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 01/2020

Ngày đăng 27/12/2019 | 11:26 AM
Ngày 26/12/2019, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 12538/TB-SGTVT thông báo về lịch sát hạch tháng 01/2019.

Thông báo Lịch sát hạch tháng 11/2019

Ngày đăng 25/10/2019 | 06:12 PM
Ngày 25/10/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 10204/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 10/2019

Ngày đăng 26/09/2019 | 09:19 AM
Ngày 26/9/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 8843/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 09/2019

Ngày đăng 23/08/2019 | 04:10 PM
Ngày 23/08/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 7602/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 08/2019

Ngày đăng 25/07/2019 | 02:31 PM
Ngày 25/07/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 6344/TB-SGTVT

  Album Ảnh