Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thông tin chỉ đạo điều hành

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 09/07/2018 | 08:47  | View count: 312

Sở GTVT Hà Nội nhận được Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 05/7/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về Kế hoạch triển khai việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem thông tin chi tiết Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 05/7/2018: tải về

  Album Ảnh