Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thông tin chỉ đạo điều hành

Danh mục các điểm trông giữ phương tiện do Sở GTVT Hà Nội cấp phép
Ngày đăng 08/06/2018 | 04:27  | View count: 480

Căn cứ Quyết định số 41/2016QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sở GTVT Hà Nội được giao quản lý và cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường để trông giữ phương tiện. Sở GTVT cung cấp danh mục các điểm trông giữ phương tiện do Sở GTVT Hà Nội cấp phép (tính đến thời điểm ngày 31/5/2018), các vị trí cấp phép trông giữ xe sẽ được cập nhật thường xuyên khi có thay đổi.

Xem thông tin chi tiết tại file đính kèm: tải về

  Album Ảnh