Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Văn phòng Sở năm 2024
Ngày đăng 26/01/2024 | 11:35 AM

Ngày 26/1/2024, Sở Giao thông thông vận tải Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Văn phòng Sở năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành cùng các đồng chí Ban Giám đốc Sở, các Cán bộ, công chức, người lao động tại Cơ quan Văn phòng Sở năm 2024, đại diện các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 và kiểm điểm việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bảo - Phó Giám đốc Sở cho biết, năm 2023, ngành Giao thông vận tải được giao nhiều nhiệm vụ chính trị, cấp bách, phức tạp; một số vấn đề tồn đọng trong thời gian dài đã bộc lộ rõ cần tập trung giải quyết.Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, ngay từ đầu năm đồng chí Thủ trưởng cơ quan đã cùng với tập thể Lãnh đạo Sở luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng đổi mới hoạt động chỉ đạo, điều hành, sâu sát, quyết liệt trong hành động, đồng thời thống nhất quan điểm chỉ đạo trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; Xây dựng cụ thể chương trình công tác năm của Sở (bám sát, cụ thể hóa chương trình công tác cấp trên) và phân công theo dõi, chỉ đạo cụ thể đối với từng đồng chí trong Ban Giám đốc theo từng lĩnh vực chuyên môn, địa bàn phụ trách nhằm phát huy trách nhiệm quản lý, điều hành của từng cá nhân cơ quan, đơn vị.

Đ/c Trần Hữu Bảo - Phó Giám đốc Sở báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, đã chỉ đạo chuyên môn phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành triển khai công tác diễn tập phòng thủ năm 2023 của Sở; Tham gia đầy đủ, có trách nhiệm, hiệu quả các chương trình công tác của Thành ủy, UBND Thành phố đặc biệt chương trình công tác trong việc Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội; chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã thống nhất nội dung phân cấp, ủy quyền công tác quản lý đầu tư và sau đầu tư đối với kết cấu hạ tầng đường bộ.

Cùng với tập thể Ban Giám đốc Sở, đồng chí Thủ trưởng cơ quan luôn quan tâm tạo điều kiện cho các Đoàn thể chính trị cơ quan hoạt động. Phối hợp Công đoàn Ngành hướng dẫn và chỉ  đạo tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; Chỉ đạo Công đoàn Ngành tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thăm, động viên, hỗ trợ CNVCLĐ bị tai nạn lao động; Chỉ đạo khắc phục khó khăn, ổn định tư tưởng cán bộ, công chức, người lao động yên tâm công tác.

Đồng chí Phạm Quỳnh Trang -  Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Văn phòng Sở  báo cáo tại Hội nghị

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan; kết quả giám sát, hỗ trợ CBCC, NLĐ thực hiện dân chủ ở cơ quan, đồng chí Phạm Quỳnh Trang - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Văn phòng Sở cho biết, trong năm 2023, được sự quan tâm của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính quyền và Công đoàn Cơ quan với tinh thần làm việc, ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của công chức, người lao động, các nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành tốt, đời sống của người lao động được cải thiện. Việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2023 đạt so với kế hoạch đề ra, thực hiện nghiêm các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Ngọc Anh - Kế toán trưởng đã báo cáo kết quả thu, chi tài chính năm 2023 và dự toán năm 2024; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi của Cơ quan Văn phòng Sở và Đ/c Phạm Thị Thanh Hương-Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã thảo luận các báo cáo vừa trình bày tại hội nghị, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2024, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ và giải đáp thắc mắc, kiến nghị của CBCC, NLĐ, Hội nghị cũng đã đã lấy ý kiến và cho biểu quyết thông qua một số nội dung.

Các cán bộ, công chức tham gia biểu quyết tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Văn phòng Sở đã phát động thi đua và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2024.

Hội nghị Cán bộ công chức Cơ quan Văn phòng Sở GTVT Hà Nội đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của thủ trưởng cơ quan, người sử dụng lao động và người lao động theo quy định của pháp luật để phát huy tính dân chủ tập thể của CNVCLĐ trong cơ quan nhằm góp phần hoàn thành các nhiệm vụ công tác, nhiệm vụ chính trị - KTXH của toàn ngành Giao thông vận tải.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào