Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội năm 2023
Ngày đăng 05/09/2023 | 3:17 AM

Ngày 31/8/2023, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2023 đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-HĐXTVC về việc phê duyệt Danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội năm 2023.

Xem chi tiết Quyết định tại đây: 211/QĐ-HĐXTVC 

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào