Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản
Ngày đăng 25/04/2023 | 7:33 AM

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017 ngày 21/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;
Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản như sau:
1.Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản thẩm định:
- Tên đơn vị: Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội 
- Địa chỉ: 75B phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội.
2. Tên tài sản thẩm định: 
- Tên tài sản: Tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ theo văn bản số 1793/SGTVT-KHTC ngày 13/4/2023 của Sở Giao thông vận tải.
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản:
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức thẩm định giá.
- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính. Có đầy đủ bản sao chứng chỉ thẩm định giá, có từ 02 hợp đồng thẩm định giá.
- Thù lao dịch vụ, chi phí thẩm định giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.
Trên cơ sở 03 tiêu chí làm cơ sở để xét chọn những đơn vị đáp ứng yêu cầu và có chi phí thù lao thấp nhất.
4. Hồ sơ năng lực bao gồm:
- Văn bản đề nghị thực hiện thẩm định giá;
- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp;
- Bảng mô tả năng lực, kinh nghiệm của đơn vị;
- Thư chào giá và các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá  (đã bao gồm thuế, các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá).
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá tài sản:
- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá được đăng trên website (trong giờ hành chính). Đối với hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 15h của ngày kết thúc thông báo.
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá: Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội - Địa chỉ: 75B phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội. 
Lưu ý: Người nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Những tổ chức không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và không hoàn trả lại các hồ sơ đã nộp.
Thanh tra Sở GTVT Hà Nội trân trọng thông báo!
1026/TTS-TCKT

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội

 

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào