Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Thanh tra Sở GTVT thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Ngày đăng 28/03/2023 | 9:02 AM

Thanh ta Sở GTVT Hà Nội thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:
1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản bán đấu giá: 
- Tên đơn vị: Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội
- Địa chỉ      : Số 75B Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 
2. Thông tin bán đấu giá tài sản: 
- Tên tài sản: Lô tài sản gồm máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ.
- Giá khởi điểm: 9.417.000 đồng (Không có VAT)
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 
Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đấu giá tài sản, cụ thể như sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động
- Có năng lực kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
4. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
- Đăng ký hoạt động (Bản sao công chứng).
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề đấu giá tài sản, thẻ đấu giá viên (Bản sao công chứng)
- Bảng liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện trong năm 2022. 
- Phương án đấu giá tài sản.
- Báo giá thù lao dịch vụ đấu giá và các chi phí đấu giá tài sản.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: 
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08 giờ ngày 01/11/2022 đến 16 giờ ngày 07/11/2022
- Địa điểm nộp hồ sơ: Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội - Địa chỉ: Số 75B Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Lưu ý: Người nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Những tổ chức không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và không hoàn trả lại các hồ sơ không được lựa chọn.
Thanh tra Sở GTVT Hà Nội thông báo để các tổ chức đấu giá được biết./.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh