Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Văn phòng Sở năm 2023
Ngày đăng 13/01/2023 | 4:30 PM

Chiều ngày 13/1/2023, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Văn phòng Sở năm 2023. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Sở cùng toàn thể các cán bộ, công chức, người lao động của Cơ quan Văn phòng Sở.

Đoàn Chủ tịch tại Hội nghị

Trong Hội nghị các đồng chí đại diện cán bộ, công chức Cơ quan Văn phòng Sở đã báo cáo các kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023; Báo cáo tình hình thu chi tài chính Cơ quan Văn phòng Sở năm 2022 và dự toán 2023; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân. 

Đồng chí Vương Minh Hoan - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính báo cáo tại Hội nghị

Với tinh thần quyết liệt, sáng tạo, nhạy bén với tình hình chung vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa bảo đảm hoạt động của cơ quan đơn vị, đơn vị và phục vụ các hoạt động sản xuất doanh nghiệp và nhân dân; ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022, tập thể Ban Giám đốc đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Bộ Giao thông vận tải giao; Lãnh đạo các đoàn thể để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao.
Tiếp tục được đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Qua đó, đã giải quyết được nhiều công việc khó, phức tạp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Bộ GTVT và Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố giao được các cấp, ngành đánh giá cao và ghi nhận.

Cơ quan Văn phòng Sở đã bám sát chỉ đạo của Thành phố, Bộ Giao thông vận tải, tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt công tác phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Đã ban hành và chỉ đạo triển khai có hiệu quả các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vận tải hành khách phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán đảm bảo thuận lợi, an toàn. Tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp thời khắc phục, sửa chữa những hư hỏng, không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông nguyên nhân do hạ tầng xuống cấp. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được tập trung chỉ đạo. Công tác quản lý về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đã được nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 

Đạt được những kết quả trên là có sự đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, người lao động Cơ quan Văn phòng Sở trong năm 2022.

Tại Hội nghị, Cơ quan Văn phòng Sở đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân Khối cơ quan Văn phòng Sở GTVT Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2024.

Ban Thanh tra nhân dân Khối cơ quan Văn phòng Sở GTVT Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2024 ra mắt tại Hội nghị

Với kết quả đạt được của năm 2022, với khí thế và quyết tâm mới, cơ quan Văn phòng Sở sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023./.

Sở GTVT Hà Nội

 

 

  Album Ảnh