Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Ngày đăng 16/09/2022 | 8:06 PM

Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐUK ngày 12/5/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025; Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 13/6/2022 về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Sở GTVT Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2025.

Từ ngày 08/9 đến ngày 15/9/2022: 12/12 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025: Đại hội điểm diễn ra vào hồi 8h30 ngày 08/9/2021 tại Chi bộ Trung tâm quản lý giao thông công cộng, Đại diện Đảng uỷ Khối các cơ quan Thành phố đến dự và chỉ đạo, góp ý đại hội là đồng chí Đàm Quốc Lịch, UVTV Đảng uỷ Khối. Các chi bộ đã tổ chức Đại hội theo trình tự, thủ tục và thời gian quy định. Các Văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu, đầy đủ, được trình bày theo đúng Chương trình, kịch bản Đại hội.
- Các đồng chí trúng cử tham gia Ban Chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025-2025 của các chi bộ đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, cơ cấu theo đúng Đề án nhân sự đã được Đảng uỷ thông qua.
Kết thúc Đại hội, 12/12 các chi bộ đã gửi Đảng uỷ cơ quan Sở: Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, kèm theo Văn kiện Đại hội (Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm cấp uỷ, Biên bản Đại hội, Biên bản bầu cử, Nghị quyết, Chương trình hành động).
Trên cơ sở Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng uỷ đã tiến hành rà soát, tổng hợp, chuẩn y kết quả bầu cử đối với 42 đồng chí cán bộ tham gia Ban Chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, trong đó:
(1) Chi bộ Văn phòng Sở: Ban Chi uỷ gồm 4 đồng chí, 1 Bí thư, 1 Phó Bí thư

Đ/c Vũ Văn Viện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cùng các Đại biểu tham dự tặng hoa chúc mừng Đại hội thành công

(2) Chi bộ Thanh tra Sở: Ban Chi uỷ gồm 7 đồng chí, 1 Bí thư, 1 Phó Bí thư

Đ/c Đào Duy Phong - Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộThanh tra Sở

(3) Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính: Ban Chi uỷ gồm 3 đồng chí, 1 Bí thư, 1 Phó Bí thư

Đ/c Trần Hữu Bảo - Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ P.KHTC

(4) Chi bộ Phòng Quản lý Kết cấu HTGT: Ban Chi uỷ gồm 3 đồng chí, 1 Bí thư, 1 Phó Bí thư

Đ/c Trần Hữu Bảo - Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ P.QLKCHTGT

(5) Chi bộ Phòng Quản lý Vận tải: Ban Chi uỷ gồm 3 đồng chí, 1 Bí thư, 1 Phó Bí thư

Đ/c Đào Việt Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ P.QLVT

(6) Chi bộ Phòng Quản lý Phương tiện và người lái: Ban Chi uỷ gồm 5 đồng chí, 1 Bí thư, 1 Phó Bí thư

Đ/c Đào Duy Phong - Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ P.QLPT&NL

(7) Chi bộ Phòng Quản lý chất lượng CTGT: Ban Chi uỷ gồm 3 đồng chí, 1 Bí thư, 1 Phó Bí thư

Đ/c Đỗ Việt Hải - Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ P.QLCL

(8) Chi bộ Ban Duy tu các công trình HTGT: Ban Chi uỷ gồm 5 đồng chí, 1 Bí thư, 1 Phó Bí thư

Đ/c Trần Hữu Bảo - Phó Giám đốc Sở  tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Ban Duy tu các công trình HTGT

(9) Chi bộ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng: Ban Chi uỷ gồm 4 đồng chí, 1 Phó Bí thư phụ trách

Đ/c Đào Việt Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Trung tâm QLGTCC

(10) Chi bộ Trung tâm đăng kiểm: Ban Chi uỷ gồm 3 đồng chí, 1 Bí thư, 1 Phó Bí thư.

Đ/c Đào Việt Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm

(11) Chi bộ Văn phòng Ban ATGT: 1 đồng chí Bí thư.

Đ/c Đào Duy Phong - Phó Giám đốc sở tặng hoa chúc mừng Đại hội Thành công

(12) Chi bộ Văn phòng Công đoàn Ngành: 1 đồng chí Bí thư.

Đ/c Đào Việt Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành GTVT Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Các Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh