Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2022 – 2025
Ngày đăng 14/09/2022 | 9:02 AM

Ngày 14/9, tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Chi bộ Văn phòng Sở long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Vũ Văn Viện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội; các đồng chí Thủ trưởng, đại diện của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

Đại hội Chi bộ Văn Phòng Sở, nhiệm kỳ 2022-2025 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ cơ quan Sở Giao thông vận tải.
Đây là thời điểm để Chi bộ nhìn nhận đánh giá đúng thực chất nhiệm vụ chính trị của mình trong suốt một nhiệm kỳ qua, qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Sở báo cáo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã chủ động tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành các văn bản Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác Đảng; tham mưu đề xuất chỉ đạo hoạt động chuyên môn đối với các Phòng, ban, đơn vị; Xây dựng trình Đảng ủy-Ban Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt các Kế hoạch, Chỉ thị, Chương trình hành động triển khai trong toàn Đảng bộ, toàn cơ quan bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.
Chủ động tham mưu rà soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy, công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Báo cáo UBND Thành phố ban hành quyết định thay thế Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Giao thông vận tải; Rà soát chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban đơn vị trực thuộc tránh chồng chéo. 
Tham mưu thực hiện công tác cán bộ: bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của nhà nước. Các quy định đánh giá, xếp loại đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng...
Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phổ biến, quán triệt trong toàn ngành, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để động viên cán bộ, công nhân viên chức các cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển. Tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; 
Triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo thủ tục hành chính đúng quy trình, đúng thời hạn, kịp thời tiếp thu, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết đúng hạn đạt trên 99,99%.
Đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổng hợp báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ công tác của Sở định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) và đột xuất đảm bảo tiến độ và chất lượng.Tham mưu thực hiện tốt công tác tài chính đảm bảo thu, chi đúng, đủ chế độ chính sách theo quy định.Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ; đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, nội vụ cơ quan; công tác tiếp đoàn kiểm tra về công tác văn thư của Thành phố,...
Đ/c Vũ Văn Viện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội phát biểu tại Đại Hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Viện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội biểu dương, đánh giá cao những thành tích kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Với niềm tin tưởng sâu sắc vào Chi bộ Văn Phòng Sở, với trách nhiệm và quyết tâm, Đ/c Bí thư Đảng ủy tin tưởng trong nhiệm kỳ 2022-2025 Chi bộ sẽ có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được nhiều kết quả, thành tích cao hơn.

Đ/c Vũ Văn Viện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cùng các Đại biểu tham dự tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh