Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Danh sách đủ và không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022
Ngày đăng 24/08/2022 | 3:58 PM

Ngày 24/8/2022, Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành văn bản số 2488/TB-HĐTT thông báo về danh sách đủ và không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022.

Chi tiết tải về:

Công văn 2488/TB-HĐTT

Danh sách đủ điều kiện

Danh sách không đủ điều kiện

  Album Ảnh