Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thẩm định giá xe ô tô BKS 31A-6127
Ngày đăng 01/11/2021 | 8:00 AM

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản thẩm định:

- Tên đơn vị: Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội

- Địa chỉ      : Số 75B Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

2. Thông tin thẩm định tài sản:

- Tên tài sản: 01 xe ô tô tải; Nhãn hiệu: DAIHATSU; Số loại: HIJET JUMBO; BKS: 31A-6127, Năm, nước sản xuất: 2003, Việt Nam. Danh mục tài sản theo Quyết định số 2127/QĐ -STC ngày 12/4/2021.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Doanh nghiệm được lựa chọn phải thuộc danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm

- Thư chào giá và các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08 giờ ngày 01/11/2021 đến 16 giờ ngày 03/11/2021

- Địa điểm nộp hồ sơ: Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội - Địa chỉ: Lô HH03 Khu đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên thành phố Hà Nội.

Lưu ý: Người nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Những tổ chức không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và không hoàn trả lại các hồ sơ không được lựa chọn.

Văn bản: 2343/TB-TCKT

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội thông báo để các tổ chức thẩm định được biết./.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh