Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

TB: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Ngày đăng 29/10/2021 | 7:00 AM

Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1.Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội

- Địa chỉ: Lô HH03 Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

2. Tên tài sản, khởi điểm:

- Tên tài sản: 03 xe ô tô tải; Nhãn hiệu: DAIHATSU; Số loại: HIJET JUMBO;; Năm sản xuất: 2003, nước sản xuất: Việt Nam.

* BKS: 31A-6125 - Giá khởi điểm: 20.389.000 đồng (Không có VAT)

* BKS: 31A-6126 - Giá khởi điểm: 20.603.000 đồng (Không có VAT)

* BKS: 31A-6128 - Giá khởi điểm: 21.314.000 đồng (Không có VAT)

Tổng giá trị tài sản thanh lý: 62.306.000 đồng

(Bằng chữ: Sáu mươi hai triệu, ba trăm lẻ sáu nghìn đồng)

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Các tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác quy định cụ thể gồm 2 tiêu chí bắt buộc và chấm điểm như sau:

Gồm 02 tiêu chí là Bắt buộc và Chấm điểm:

- Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ toàn bộ các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào danh sách đánh giá chấm điểm. Trường hợp không đạt một trong các tiêu chí bắt buộc thì đánh giá không đạt và bị loại;

- Tiêu chí chấm điểm:

+ Tối thiểu phải đạt 80 điểm mới được xét chọn. Tổ chức đấu giá tài sản có tổng điểm cao nhất và không có tiêu chí nào bị đánh giá 0 điểm được lựa chọn.

+ Trường hợp có nhiều đơn vị được đánh giá có tổng điểm cao nhất và bằng nhau thì ưu tiên tổ chức đấu giá tài sản đạt tiêu chí cao hơn theo thứ tự: Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực kinh nghiệm, uy tín; Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thấp nhất.

* Tiêu chí bắt buộc:

STT

Yêu cầu

Bắt buộc

1

Có tên trong danh sách ĐGTS do Bộ tư pháp công bố

X

2

Có phương án đấu giá

X

3

Có tài khoản sử dụng trên cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản

X

* Tiêu chí chấm điểm:

STT

Tiêu chí đánh giá

Điểm tối đa chi tiết

Điểm tối đa

1

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết (tối đa 15 điểm)

 

15

1.1

Quy mô hoạt động của tổ chức ĐGTS:

-Có trụ sở tại Hà Nội: 05 điểm;

-Không có trụ sở tại Hà Nội nhưng có cơ sở, chi nhánh tại Hà Nội: 03 điểm;

-Không có văn phòng, chi nhánh tại Hà Nội: 0 điểm.

05

 

1.2

Trang thiết bị phục vụ việc đấu giá, tối thiểu:

- 05 máy tính;

- 01 máy chiếu;

- 02 máy in;

- 01 hệ thống Camera giám sát;

- Phương tiện đi lại (ít nhất 01 ô tô);

Đơn vị nào thiếu số lượng trang thiết bị trên thì bị trừ 01 điểm tương ứng với thiết bị thiếu.

05

 

1.3

Có hội trường để thực hiện ĐGTS:

-Diện tích >200m2: 05 điểm

-200m2>diện tích>100m2: 03 điểm

-100m2>diện tích>50m2: 02 điểm

-Diện tích <50m2 hoặc không có hội trường: 0 điểm

05

 

2

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (tối đa 20 điểm)

 

20

2.1

Phương án phù hợp quy định của pháp luật, đảm bảo khả thi, hiệu quả.

05

 

2.2

Trong phương án có kế hoạch đấu giá phù hợp với quy định và đảm bảo tiến độ

05

 

2.3

Phương án đấu giá đề xuất được cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng và dìm giá;

05

 

2.4

Phương án xây dựng thực hiện đảm bảo an toàn, ninh trật tự cho cuộc đấu giá;

05

 

3

Năng lực, kinh nghiệm, uy tín (tối đa 45 điểm)

 

45

3.1

Kinh nghiệm hoạt động:

-Hoạt động từ 10 năm: 10 điểm

-Hoạt động từ 05 đến 10 năm: 07 điểm

-Hoạt động từ 03 đến 05 năm: 05 điểm

-Hoạt động dưới 03 năm: 03 điểm

10

 

3.2

Số lượng đấu giá viên:

-Từ 10 đấu giá viên trở lên: 10 điểm

-Từ 05 đến 10 đấu giá viên: 07 điểm

-Từ 03 đến 05 đấu giá viên: 05 điểm

-Dưới 03 đấu giá viên: 03 điểm

10

 

3.3

Năng lực kinh nghiệm đấu giá viên: (tối đa 10 điểm)

-Mỗi đấu giá viên có chứng chỉ từ 5 đến 10 năm: 1,5 điểm

-Mỗi đấu giá viên có chứng chỉ từ 3 đến 5 năm: 1 điểm;

-Mỗi đấu giá viên có chứng chỉ từ 1 đến 3 năm: 0,5 điểm

10

 

3.4

Có khả năng thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến:

- Có Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện: 10 điểm

- Có Hợp đồng thuê Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (Hợp đồng có hiệu lực ít nhất đến thời điểm dự kiến tổ chức đấu giá): 05 điểm

10

 

3.5

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp:

- Đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho tất cả các Đấu giá viên: (5 điểm);

- Đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho từ 03 đến 05 Đấu giá viên: (3 điểm);

- Đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho dưới 03 Đấu giá viên (2 điểm);

- Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Đấu giá viên: (0 điểm)

05

 

4

Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản (tối đa 10 điểm)

 

10

 

- Thù lao phù hợp với thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020

10

 

5

Tiêu chí khác (tối đa 10 điểm)

 

10

5.1

Tỷ lệ tổng giá bán thành tăng hơn so với tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá năm 2020 (Lấy theo số liệu báo cáo Sở tư pháp năm 2020)

- Tỷ lệ tổng giá bán thành tăng hơn so với tổng giá khởi điểm đạt trên 50%: 10 điểm;

- Tỷ lệ tổng giá bán thành tăng hơn so với tổng giá khởi điểm đạt trên  20% đến 50%: 5 điểm;

- Tỷ lệ tổng giá bán thành tăng hơn so với tổng giá khởi điểm đạt dưới 20%: 2 điểm

10

 

 

Tổng điểm

 

100

4. Hồ sơ năng lực bao gồm:

- Văn bản đăng ký thực hiện cuộc đấu giá tài sản;

- Hồ sơ năng lực của đơn vị (bao gồm văn bản chứng minh các tiêu chí lựa chọn)

- Phương án tổ chức thực hiện cuộc đấu giá.

- Công văn đăng ký thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

5.Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08 giờ ngày 29/10/2021 đến 16 giờ ngày 02/11/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội - Địa chỉ: Lô HH 03 Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Lưu ý: Người nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Những tổ chức không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và không hoàn trả lại các hồ sơ không được lựa chọn.

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký tham gia./.

2329/TTS-TCKT

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh