Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo hình thức trực tiếp của Sở GTVT trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Tp
Ngày đăng 24/07/2021 | 12:44 PM

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19. Sở Giao thông vận tải thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải như sau:

Kể từ ngày 24/7/2021 (Thứ Bảy), Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ Hà Nội và số 16 phố Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình Hà Nội tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội đến khi có thông báo mới.
Riêng đối với các hồ sơ thủ tục hành chính liên quan tới phục vụ công tác phòng chống dịch; công vụ; ngọai giao; vận chuyển công nhân, chuyên gia; vận chuyển hàng hoá phục vụ sản xuất của nhà máy, khu công nghiệp; vận chuyển hàng hóa thiết yếu được cấp thẻ nhận diện “luồng xanh” trên website http://luongxanh.drvn.gov.vn/ thực hiện theo văn bản số 3224/SGTVT-QLVT ngày 18/7/2021 của Sở GTVT Hà Nội về việc hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa. 
Trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội Bộ phận Một cửa, Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ tổ chức làm việc trực tuyến; tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện khai báo, nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: www.sogtvt.hanoi.gov.vn; việc trả kết quả và nộp hồ sơ gốc (đối với các thủ tục hành chính yêu cầu nộp hồ sơ gốc) sẽ thực hiện sau thời gian giãn cách. Trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Sở: Đồng chí Nguyễn Anh Tùng, ĐT:0904186963 hoặc đồng chí Trần Đức Dũng, ĐT: 0983572529.
Sở Giao thông vận tải trân trọng thông báo!

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh