Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Ngày đăng 04/06/2021 | 9:23 AM

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1.Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản bán đấu giá:
-Tên đơn vị: Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội
-Địa chỉ : số 75B Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
2.Thông tin bán đấu giá tài sản:
-Tên tài sản: Lô tài sản gồm máy tính tính, máy in, và một số trang thiết bị, công cụ dụng cụ.
-Giá khởi điểm: 23.530.000 đồng (Không có VAT)
(Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng)
3.Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Các tố chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.
4.Thành phần hồ sơ bao gồm:
-Đăng ký hoạt động (Bản sao công chứng)
-Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề đấu giá tài sản, thẻ đấu giá viên (Bản sao công chúng)
-Tối thiểu 02 họp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã thực hiện (Bản photo có đóng dấu treo của tổ chức đấu giá)
-Phương án đấu giá tài sản
-Báo giá thù lao dịch vụ đấu giá và các chi phí đấu giá tài sản
5.Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
-Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08 giờ ngày 07/6/2021 đến 16 giờ ngày 09/6/2021
-Địa điểm nộp hồ sơ: Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội - Địa chỉ: số 75B Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Lưu ý: Người nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Những tổ chức không được thông báo kêt quả được hiểu là không được lựa chọn và không hoàn trả lại các hồ sơ không được lựa chọn.
Thanh tra Sở GTVT Hà Nội thông báo để các tổ chức đấu giá được biết./.
Tải công văn


Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh