Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Cảnh báo số điện thoại mạo danh Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Ngày đăng 12/05/2022 | 5:19 PM

Trong thời gian gần đây, Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc có các số điện thoại lạ (+84908359020, +39926275780, +84777039488, +22904067293, +0871229149, +22941366428 …) tự xưng là Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo đến người nghe điện thoại về việc họ có biên lai xử phạt do vi phạm giao thông, đề nghị người nghe cung cấp thông tin cá nhân (chứng minh nhân dân, địa chỉ,…) và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do các số máy lạ này cung cấp để nộp phạt.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội khẳng định các số điện thoại trên và người gọi là mạo danh Sở Giao thông vận tải Hà Nội. Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo và khuyến cáo người dân như sau:
1. Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004);Luật Thanh tra năm 2010; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.
Theo chức năng, thẩm quyền được pháp luật quy định, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội thực hiện việc kiểm tra, lập Biên bản vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và phải nộp phạt tại Kho bạc hoặc các điểm thu nộp phạt do Kho bạc nhà nước ủy thác (Ngân hàng). 
Hiện tại, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội chưa thực hiện việc thu nộp tiền phạt vi phạm hành chính trực tuyến. 

2. Đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân để kẻ xấu lợi dụng, đồng thời người dân có thể phản ánh với Công an địa phương về hành vi lừa đảo trên. 
Sở Giao thông vận tải Hà Nội trân trọng thông báo./. 

804/TB-SGTVT

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh