Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Nghiên cứu Đề án thí điểm mô hình xe điện 2 bánh kết nối các phương thức vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP Hà Nội
Ngày đăng 11/05/2021 | 9:29 AM

Ngày 10/5/2021, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã có buổi làm việc với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về thí điểm mô hình xe điện 2 bánh kết nối các phương thức vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP Hà Nội.

Đề án thí điểm mô hình xe điện 2 bánh kết nối các phương thức vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải nghiên cứu và đề xuất. Đề án cơ bản phù hợp với 1 trong các giải pháp tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân. Đề án đã cung cấp giải pháp kết nối phương tiện với phương tiện vận tải công cộng cá nhân để nâng cao hiệu quả, khuyến khích phát triển phương tiện giao thông thân thiện với môi trường tăng cường khả năng kết nối các tuyến xe buýt đặc biệt là tuyến xe buýt nhanh BRT.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp. Hoàn thiện Đề án để báo cáo UBND Thành phố chấp thuận làm cơ sở tổ chức triển khai các bước tiếp theo. 


Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh