Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan ngang Sở, UBND quận, huyện, thị xã năm 2020
Ngày đăng 21/09/2020 | 4:35 PM

Thực hiện Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2020 và Thông báo số 2663/TB-SNV ngày 17/9/2020 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020; Sở Giao thông vận tải Hà Nội xin trân trọng thông báo để các cá nhân và tổ chức liên quan được biết và phối hợp thực hiện theo quy định.
 
Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh