Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

TB: V/v di chuyển trụ sở cơ quan, nơi tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả giải quyết TTHC tại số 2 Phùng Hưng, Hà Đông về trụ sở mới tại Khu liên cơ Võ Chí Công.
Ngày đăng 22/07/2020 | 3:14 PM

Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức di chuyển trụ sở cơ quan, bộ phận Tiếp công dân, bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại số 02 đường Phùng Hưng, quận Hà Đông về trụ sở mới  tại số 258 đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
Từ ngày 28/7/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội chính thức hoạt động, tổ chức tiếp công dân, tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở mới.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội xin thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết và liên hệ công tác./.

SỞ GTVT HÀ NỘI

  Album Ảnh