Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Về việc cập nhật phần mềm in, quản lý giấy phép lái xe
Ngày đăng 25/05/2020 | 10:43 AM

Ngày 25/5/2020, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã ban hành văn bản số 3312/TCĐBVN-QLPT&NL về việc cập nhật phần mềm in, quản lý giấy phép lái xe gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện điểm b khoản 18 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đạo tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn cập nhật phần mềm in, quản lý giấy phép lái xe (GPLX) theo quy định tại Khoản 28 và điểm b Khoản 29 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT trong đó: việc in mã hai chiều (QR) trên mặt sau của giấy phép lái xe được thực hiện từ 00h00' ngày 01/6/2020, giấy phép lái xe in sau thời điểm trên không có mã hai chiều (QR) là giấy phép lái xe không hợp lệ. Giấy phép lái xe được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe.

Sở GTVT Hà Nội

 

  Album Ảnh