Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/04/2020
Ngày đăng 15/04/2020 | 8:21 PM  | View count: 1432

Bộ GTVT có văn bản số 3608/BGTVT-VT, ngày 15/04/2020 về Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/04/2020.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện kể từ 00 giờ 00 phút ngày 16/04/2020 cho đến khi có chỉ đạo mới của Trung ương và Thành phố.

Xem chi tiết văn bản:

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh