Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Tiếp tục thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng 24/03/2020 | 1:51 PM  | View count: 735

Ngày 24/3/2020, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 2150/SGTVT-QLVT về việc tiếp tục thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 118/TB-VPCP ngàỵ 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải, đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn Thành phố và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở GTVT thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 118/TB-VPCP ngàỵ 21/3/2020; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và UBND Thành phố Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội tại các văn bản số 658/SGTVT-QLVT ngày 31/01/2020, số 742/SGTVT-QLVT ngày 05/02/2020, số 810/SGTVT-QLVT ngày 7/02/2020, số 901/SGTVT-QLVT ngày 13/02/2020, số 812/KH-SGTVT ngày 04/02/2020,số 1323/SGTVT-VP ngày 28/02/2020; số 1566/SGTVT-QLVT ngày 06/3/2020, số 1807/KH-SGTỴT ngày 11/3/2020, số 1750/SGTVT-VP ngày 13/3/2020 về công tác phòng chống dịch, bệnh COVID-19. Đồng thời, cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể sau:

1.Tăng cường vận động, khuyến cáo và thực hiện từ cơ quan, tổ chức, nhóm dân cư, gia đình và từng người dân về sự thay đối mạnh mẽ các thói quen, nếp sinh hoạt để thích ứng với các yêu cầu phòng chống dịch bệnh như tăng cường giao dịch trực tuyến, hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tối đa việc tập trung trên 50 người tại đám cưới, đám hiếu; Tiếp tục dừng, hạn chế các cuộc họp không cần thiết, tăng cường họp trực tuyến, tích cực cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn trong xử lý công việc.

2.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả mạng xã hội để đảm bảo ổn định xã hội, chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cộng đồng trong phòng, chổng dịch bệnh.

3.Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị vận tải, các đại lý vận tải có liên quan đên vận chuyên hành khách qua biên giới về Việt Nam thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại mục 4, công văn số 2596/BGTVT-VT ngày 22/3/2020:

Các cơ quan bao gồm: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam; Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, thông báo tới các đơn vị vận tải, các đại lý vận tải có liên quan đến vận chuyển hành khách qua biên giới về việc Việt Nam áp dụng:

- Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng từ 00 giờ 00 phút ngày 22 tháng 3 năm 2020. Không áp dụng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao...), nhưng phải thực hiện nghiêm các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc và được cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo đúng quy định.

- Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả các trường hợp mang Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân, áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 22 tháng 3 năm 2020.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và kịp thời báo cáo vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền để giải quyết. 

 

Sở Giao thông vận tải Hà Nội

 

 

  Album Ảnh