Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 23/12/2019 | 03:00  | View count: 916

Ngày 23/12/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

Tại Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở, các đồng chí Phó Giám đốc Sở; các đồng chí lãnh đạo phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ Sở; các đồng chí Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở; các đồng chí Giám đốc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Đồng chí Trần Hữu Bảo - Chánh Văn phòng Sở tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

 Đồng chí Vương Minh Hoan - Trưởng phòng phòng Kế Hoạch-Tài chính Sở báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu kế hoạch KT-XH và dự toán thu chi ngân sách năm 2020.

Đồng chí Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở trao Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch Kinh tế - Xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị đại diện cho các phòng, ban, đơn vị phát biểu quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Một số hình ảnh tại Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội dự toán thu, chi ngân sách năm 2020:

Sở Giao thông vận tải Hà Nội

 

  Album Ảnh