Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Hướng dẫn phát hành, quản lý, sử dụng thẻ miễn phí sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn Thành phố.
Ngày đăng 12/08/2019 | 11:41 PM  | View count: 1042

Ngày 12/8/2019, Liên Sở: Giao thông vận tải - Lao động thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản hướng dẫn số 7028/HDLS:GTVT-LĐTB&XH về việc phát hành, quản lý, sử dụng thẻ miễn phí sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải, Liên Sở: Giao thông Vận tải - Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc phát hành, quản lý, sử dụng thẻ miễn phí sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết văn bản hướng dẫn số 7028/HDLS:GTVT-LĐTB&XH tại: tải về

  Album Ảnh