Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Điều chỉnh hình thức thi trắc nghiệm các môn ngoại ngữ tiếng Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc trong kỳ thi tuyển công chức năm 2019
Ngày đăng 13/05/2019 | 04:00  | View count: 299

Ngày 13/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 992/TB-HĐTT về việc điều chỉnh hình thức thi trắc nghiệm các môn ngoại ngữ tiếng Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc trong kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Ngày 10/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 có Thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức số 975/TB-HĐTT. Theo đó môn thi trắc nghiệm ngoại ngữ đối với tiếng Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc, thực hiện trên giấy. Nay Hội đông thi tuyển công chức thành phố Hà Nội quy định môn thi trắc nghiệm ngoại ngữ đối với tiếng Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc sẽ thực hiện thi trắc nghiệm trên máy vi tính theo lịch từ ngày 13/6/2019 đến 16/6/2019 như đối với tiếng Anh.

Vì vậy các nội dung liên quan đến thi ngoại ngữ trên giấy đối với tiếng Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc tại mục 4,5,6 trong Thông báo số 975/TB-HĐTT ngày 10/5/2019 sẽ không thực hiện.

Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội thông báo đến các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã và các thí sinh biết để thực hiện./.

Thông báo số 992/TB-HĐTT: tải về

  Album Ảnh