Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

THÔNG BÁO: Kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019 và lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019
Ngày đăng 10/05/2019 | 02:00  | View count: 1062

Ngày 9/5/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 967/TB-SNV về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019. Ngày 10/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 975/TB-HĐTT về việc thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019.

1. Kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019

Ngày 9/5/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 967/TB-SNV về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019.

Để việc tuyển dụng công chức năm 2019 tránh những sai sót có thể xảy ra, Sở Nội vụ thông báo kết quả tổng hợp danh sách đăng ký tuyển dụng công chức để các cơ quan, đơn vị và thí sinh biết, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.

Danh sách thí sinh: Tải về

Đề nghị các thí sinh dự tuyển vào Sở Giao thông vận tải Hà Nội rà soát lại dữ liệu, đặc biệt là phần ngành, chuyên ngành đào tạo, vị trí đăng ký tuyển dụng, chế độ ưu tiên cộng điểm, diện được miễn thi ngoại ngữ, ngoại ngữ đăng ký dự thi, …

Nếu có sai sót cần đính chính, đề nghị thí sinh dự thi báo cáo với Sở Giao thông vận tải Hà Nội (có kèm theo giấy tờ chứng minh liên quan đến đề nghị đính chính) để kiểm tra rà soát, sau đó tổng hợp sai sót cần đính chính.

Thời gian thực hiện: trước 17 giờ ngày 14/5/2019 để Sở GTVT tổng hợp gửi Sở Nội vụ tổng hợp điều chỉnh.

Điện thoại liên hệ:

- Đ/c Lê Quang Hợp: 0982403782

- Đ/c Phạm Quỳnh Trang: 0988009979

2. Lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019

Ngày 10/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 975/TB-HĐTT về việc thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019.

Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức. Nội dung Thông báo xem chi tiết tại văn bản đính kèm dưới đây: tải về

( Lưu ý: các thí sinh theo dõi, cập nhật thường xuyên về việc thi tuyển công chức trên trang thông tin điện tử của Sở nội vụ https://sonoivu.hanoi.gov.vn hoặc Sở Giao thông vận tải https://sogtvt.hanoi.gov.vn để biết và triển khai thực hiện theo quy định).

Sở Giao thông vận tải Hà Nội xin trân trọng thông báo./.

  Album Ảnh