Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Thông báo: Công khai vị trí việc làm, số lượng chỉ tiêu, chuyên ngành, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển ... thi tuyển công chức của Sở Giao thông vận tải Hà Nội năm 2019
Ngày đăng 14/03/2019 | 02:09  | View count: 1278

Ngày 15/3/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành văn bản số 1739/TB-SGTVT về việc công khai vị trí việc làm, số lượng chỉ tiêu, chuyên ngành, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển công chức, thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí và các nội dung chỉ đạo của Thành phố liên quan đến việc thi tuyển công chức của Sở Giao thông vận tải Hà Nội năm 2019

Thực hiện văn bản số 476/SNV-CCVC Ngày 13/3/2019 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc hướng dẫn thông báo chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã và phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019.
Sở Giao thông vận tải thông báo công khai vị trí việc làm, số lượng chỉ tiêu, chuyên ngành, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển công chức, thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí và các nội dung chỉ đạo của Thành phố liên quan đến việc thi tuyển công chức của Sở cụ thể như sau:
1. Về vị trí việc làm, số lượng chỉ tiêu, chuyên ngành, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển công chức
a) Chỉ tiêu thi công chức: 24 chỉ tiêu.
+ Khối văn phòng Sở: 12 chỉ tiêu
+ Thanh tra Sở: 12 chỉ tiêu
(Có danh sách cụ thể kèm theo)
b) Về điều kiện dự tuyển công chức: theo quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức
“1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.”
2. Về tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển công chức:
Người đăng ký dự tuyển nghiên cứu kỹ các quy định trong Kế hoạch thi tuyển, đặc biệt là quy định trong phần phiếu đăng ký dự tuyển, chuẩn bị đủ các điều kiện, giấy tờ quy định trong các nội dung sau trước khi ghi phiếu đăng ký dự tuyển công chức, cụ thể:
- Khai phiếu đăng ký dự tuyển công chức (Mẫu 4) theo quy định.
- Các nội dung khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển phải đầy đủ, chính xác từ các giấy tờ bản gốc đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tính đến trước thời điểm chốt nộp phiếu đăng ký dự tuyển.
- Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển, nếu nộp hộ phải được ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã.
b) Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, thu lệ phí.
Bộ phận tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của Sở Giao thông vận Hà Nội thực hiện việc tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, thu lệ phí của người dự tuyển cụ thể như sau:
- Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 15/3/2019 đến 17 giờ ngày 13/4/2019 (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật).
- Địa điểm: Tại bộ phận một cửa Sở Giao thông vận tải Hà Nội, số 02 Phùng Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Lệ phí: 300.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm ngàn đồng).
(quy định tại Quyết định số 1058/QĐ- UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố).
Sở Giao thông vận tải Hà Nội xin trân trọng thông báo để các cá nhân và tổ chức liên quan được biết và phối hợp thực hiện theo quy định. Trong quá trình tổ chức, thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Giao thông vận tải Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết./.

Xem chi tiết văn bản 1739/TB-SGTVT: tải về; văn bản số 476/SNV-CCVC: tải về

  Album Ảnh