Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến thăm và làm việc với lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Ngày đăng 09/03/2019 | 10:02  | View count: 712

Sáng 9-3, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã làm việc với lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải về kết quả công tác năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng và đại diện các sở, ban, ngành của thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Văn Viện – Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, năm 2018, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố xác định là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm ngay từ đầu năm nhằm cụ thể hóa và phân công, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của Sở trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, và rõ hiệu quả”, một việc – một đầu mối xuyên suốt” tại văn bản số 89/CTr-SGTVT ngày 24/01/2018. Trong Chương trình, xác định rõ 14 nhóm vấn đề trọng tâm, các công việc cụ thể, phân công đến các phòng, ban, đơn vị và tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo các chương trình kế hoạch của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, của Thành ủy – HĐND - UBND thành phố Hà Nội. 

Đồng chí Giám đốc Sở Vũ Văn Viện báo cáo tại buổi làm việc

Trong năm, tập thể Ban Giám đốc Sở đã chủ động, tích cực chỉ đạo triển khai toàn diện 478 nhiệm vụ được Bộ GTVT và Thành phố giao (Bộ GTVT: 109 nhiệm vụ; Thành ủy: 04 nhiệm vụ; HĐND: 04 nhiệm vụ; UBND Thành phố: 361 nhiệm vụ). Đã xây dựng và triển khai thực hiện 57 kế hoạch công tác
Sau khi nghe các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá, trong năm 2018, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải tiếp tục được đổi mới theo hướng phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập thể lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức bám sát các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan trung ương, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ được thành phố giao và đạt được một số kết quả nổi bật. Bí thư Thành ủy đánh giá cao nỗ lực của Sở trong việc tổ chức giao thông phục vụ các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng trên địa bàn thành phố thời gian qua; làm tốt công tác quản lý vận tải, chủ động tuyên truyền, đối thoại tạo đồng thuận, ủng hộ của doanh nghiệp và người dân... Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của ngành Giao thông vận tải Hà Nội. Trong đó, đáng chú ý là tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp (hiện nay còn 33 điểm ùn tắc); tốc độ phát triển hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu. Tai nạn giao thông tuy có giảm cả 3 tiêu chí nhưng vẫn ở mức cao. Trong khi đó, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có nơi, có lúc còn chưa kịp thời, chưa kiên quyết.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc

Từ những đánh giá như trên, thống nhất với kế hoạch, phương hướng mà Sở đã đề ra, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2019, Sở Giao thông vận tải phải tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng ủy, phát huy tối đa vai trò của tập thể, trách nhiệm của người đứng đầu. Sở cần tiếp tục thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định tại Quyết định số 3814-QĐ/TU của Thành ủy; thực hiện tốt 2 quy tắc ứng xử của thành phố. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, từng cán bộ của Sở phải góp phần tạo nét đẹp về ứng xử văn hóa trong xã hội và Sở Giao thông vận tải phải trở thành đơn vị mẫu mực về văn hóa ứng xử. 

Về công tác cải cách hành chính, Bí thư Thành ủy yêu cầu, Sở Giao thông vận tải tiếp tục tích cực áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; vận động nhân dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến.

Trong công tác xây dựng, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông, Bí thư Thành ủy đề nghị Sở Giao thông vận tải bám sát quy hoạch, thường xuyên đánh giá tiến độ thực hiện, phát hiện những vướng mắc để tìm giải pháp tháo gỡ. Sở cũng cần triển khai xây dựng sớm những tuyến, nút giao thông trọng điểm, phục vụ nhu cầu của nhân dân, góp phần giảm ùn tắc. Đánh giá tốc độ tăng phương tiện giao thông sẽ còn cao, Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở nghiên cứu, đề xuất, phát triển các hình thức vận tải công cộng hiện đại, theo công nghệ mới; mở rộng, tăng tính kết nối, bao phủ vận tải công cộng để phục vụ nhân dân. Đây là yêu cầu cấp thiết cho bài toán giao thông của thành phố, tầm nhìn đến năm 2030... Để thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng đó, Sở Giao thông vận tải cần nâng cao năng lực, tăng cường đào tạo chuyên môn, khoa học, công nghệ cho đội ngũ cán bộ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn, nhất là Công an thành phố, trong quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông, vận tải. Sở cần chủ động tham mưu, thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đối với một số kiến nghị của Sở, đồng chí Hoàng Trung Hải ghi nhận và giao các cơ quan liên quan nghiên cứu, phối hợp thực hiện. Bí thư Thành ủy cũng giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố phối hợp với các ban của Thành ủy tham mưu Thường trực Thành ủy về kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận số 45-KL/TƯ của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TƯ của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

  Album Ảnh