Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Quy hoạch và xây dựng Bến xe khách Yên Sở
Ngày đăng 01/08/2018 | 06:52  | View count: 393

Về đồ án Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đồ án Quy hoạch này được Sở Giao thông Vận tải và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tổ chức triển khai lập, nghiên cứu trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt. Theo đó việc triển khai đồ án quy hoạch này nhằm: Cụ thể hóa định hướng quy hoạch hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trong các quy hoạch: Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội (QH 1259); Quy hoạch GTVT Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (QH519) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở tiếp thu hoàn chỉnh ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố và thông báo thẩm định của Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố, đồ án quy hoạch đã được Ban cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo Thường trực Thành Ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến thông qua. Hiện nay, đồ án quy hoạch này đang được khẩn trương triển khai các thủ tục hoàn thiện để làm cơ sở báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét thông qua vào kỳ họp cuối năm 2018. 

Về quy hoạch và định hướng xây dựng Bến xe khách Yên Sở

Bến xe khách Yên Sở đã được xác định trong đồ án quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó bến xe khách này được định hướng là bến xe khách trung hạn (dự kiến thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2016-2020) đồng thời Quy hoạch bến khách này cũng đã được xác định trong đồ án quy hoạch phân khu đô thị H2-4 có vị trí nằm ở phía nam đường Vành đai 3 gần khu vực Yên Sở, với quy mô bến xe có diện tích khoảng 3,20Ha.

Tại đồ án Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Sở GTVT và Viện QHXD Hà Nội lập thì Bến xe Yên Sở tiếp tục được quy hoạch là bến xe khách liên tỉnh trung hạn (với chức năng hỗ trợ, giảm tải cho 3 bến xe: Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm). Trong giai đoạn trước mắt hiện nay sau khi đầu tư xong Bến xe khách Yên Sở và Bến xe khách Cổ Bi sẽ tổ chức nghiên cứu điều chuyển các tuyến xe khách liên tỉnh đang khai thác tại Bến xe Giáp Bát về 02 bến xe này nhằm giảm tải áp lực giao thông cho tuyến Quốc Lộ 1A hiện nay (Bến xe Giáp Bát sẽ chuyển đổi chức năng thành đầu mối trung chuyển vận tải hành khách công cộng kết hợp bãi đỗ xe). Về lâu dài đối với khu vực phía Nam, sau khi đầu tư hoàn thành Bến xe khách chính phía Nam (Khu vực Ngọc Hồi - Đường Vành đai 4) thì Bến xe khách Yên Sở và Bến xe khách Nước ngầm sẽ được đồng thời chuyển đổi chức năng thành đầu mối trung chuyển vận tải hành khách công cộng kết hợp bãi đỗ xe (các tuyến xe khách liên tỉnh đang khai thác tại 02 bến xe khách này sẽ được điều chuyển về Bến xe khách đầu mối tập trung phía Nam).

Như vậy, tại thời điểm hiện nay quy hoạch Bến xe khách Yên Sở đã được xác định trong đồ án quy hoạch GTVT được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đồ án quy hoạch phân khu hoạch phân khu đô thị H2-4 được UBND Thành phố phê duyệt. Việc tiếp tục quy hoạch Bến xe khách Yên Sở (bến xe khách liên tỉnh trung hạn) trong đồ án Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được nghiên cứu thể hiện tính nhất quán, thống nhất và đồng bộ giữa các đồ án quy hoạch. Công tác triển khai xây dựng Bến xe khách Yên Sở trong giai đoạn hiện này là hoàn toàn phù hợp với tiến độ định hướng trong đồ án quy hoạch GTVT được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án bến xe khách Yên Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản báo cáo thẩm định việc quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án (trong đó  đã có báo cáo, phân tích đánh giá khá cụ thể các nội dung liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư và hình thức đầu tư) làm cơ sở cho UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh