Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác tuần 04 (từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020)

Ngày đăng 17/01/2020 | 05:32 PM  | View count: 3
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 (TỪ NGÀY 13/01/2020 ĐẾN NGÀY 19/01/2020)

Ngày đăng 10/01/2020 | 08:21 AM  | View count: 111
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (TỪ NGÀY 06/01/2020 ĐẾN NGÀY 12/01/2020)

Ngày đăng 03/01/2020 | 11:20 AM  | View count: 208
Tải về.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (TỪ NGÀY 30/12/2019 ĐẾN NGÀY 05/01/2019)

Ngày đăng 27/12/2019 | 05:26 PM  | View count: 154
Tải về.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 (TỪ NGÀY 23/12/2019 ĐẾN NGÀY 29/12/2019)

Ngày đăng 20/12/2019 | 05:39 PM  | View count: 176
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 (TỪ NGÀY 16/12/2019 ĐẾN NGÀY 22/12/2019)

Ngày đăng 13/12/2019 | 04:38 PM  | View count: 174
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 (TỪ NGÀY 09/12/2019 ĐẾN NGÀY 15/12/2019)

Ngày đăng 06/12/2019 | 05:17 PM  | View count: 184
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (TỪ NGÀY 02/12/2019 ĐẾN NGÀY 08/12/2019)

Ngày đăng 29/11/2019 | 05:47 PM  | View count: 153
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (TỪ NGÀY 25/11/2019 ĐẾN NGÀY 01/12/2019)

Ngày đăng 24/11/2019 | 10:27 AM  | View count: 198
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 (TỪ NGÀY 18/11/2019 ĐẾN NGÀY 24/11/2019)

Ngày đăng 15/11/2019 | 05:30 PM  | View count: 174
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 (TỪ NGÀY 11/11/2019 ĐẾN NGÀY 17/11/2019)

Ngày đăng 09/11/2019 | 04:31 AM  | View count: 186
tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 (TỪ NGÀY 04/11/2019 ĐẾN NGÀY 10/11/2019)

Ngày đăng 04/11/2019 | 10:02 AM  | View count: 139
tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 (TỪ NGÀY 28/10/2019 ĐẾN NGÀY 03/11/2019)

Ngày đăng 26/10/2019 | 06:50 PM  | View count: 97
tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 (TỪ NGÀY 14/10/2019 ĐẾN NGÀY 20/10/2019)

Ngày đăng 12/10/2019 | 09:30 AM  | View count: 204
tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 (TỪ NGÀY 21/10/2019 ĐẾN NGÀY 27/10/2019)

Ngày đăng 12/10/2019 | 11:00 AM  | View count: 212
tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 (TỪ NGÀY 07/10/2019 ĐẾN NGÀY 13/10/2019)

Ngày đăng 05/10/2019 | 04:08 PM  | View count: 249
tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (TỪ NGÀY 30/9/2019 ĐẾN NGÀY 06/10/2019)

Ngày đăng 30/09/2019 | 03:00 PM  | View count: 221
tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 (TỪ NGÀY 23/9/2019 ĐẾN NGÀY 29/9/2019)

Ngày đăng 20/09/2019 | 05:28 PM  | View count: 226
tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (TỪ NGÀY 19/8/2019 ĐẾN NGÀY 25/8/2019)

Ngày đăng 17/08/2019 | 11:00 AM  | View count: 89
tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (TỪ NGÀY 16/9/2019 ĐẾN NGÀY 22/9/2019)

Ngày đăng 16/09/2019 | 09:22 AM  | View count: 162
tải về