Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Kê khai giá

Bổ sung và giải trình phương án tính giá của công ty Cổ phần vận tải hành khách Hoàng Trang

Ngày đăng 25/09/2017 | 03:34 PM  | View count: 224
Ngày 25/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 4143/SGTVT-KHTC về việc bổ sung và giải trình phương án tính giá của công ty Cổ phần vận tải hành khách Hoàng Trang.

Giữ nguyên giá cước vận tải hành khách và giải trình phương án giá

Ngày đăng 30/08/2017 | 03:32 PM  | View count: 202
Ngày 30/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 3641/SGTVT-KHTC về việc Giữ nguyên giá cước vận tải hành khách và giải trình phương án giá gửi Công ty CP Mai Linh Đông Đô.

Giữ nguyên giá cước vận tải hành khách Taxi ngày 11/5/2017

Ngày đăng 07/08/2017 | 01:21 PM  | View count: 230
Ngày 07/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 3105/SGTVT-KHTC gửi Công ty cổ phần vận tải Thăng Long về việc giữ nguyên giá cước vận tải hành khách Taxi ngày 11/5/2017.

Công tác kê khai giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/08/2017 | 03:51 PM  | View count: 376
Ngày 02/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Báo cáo số 551/BC-SGTVT về công tác kê khai giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn Thành...

Tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/07/2017 | 05:13 PM  | View count: 121
Ngày 24/7/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 2847/SGTVT-KHTC về việc tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều chỉnh giá cước vận tải hành khách tuyến cố định

Ngày đăng 21/07/2017 | 05:11 PM  | View count: 164
Ngày 27/7/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 2932/SGTVT-KHTC về việc Điều chỉnh giá cước vận tải hành khách tuyến cố định gửi Công ty CPDL thương mại và đầu tư Thiên Trường yêu cầu giữ nguyên...

Điều chỉnh giá cước vận tải hành khách bằng Taxi

Ngày đăng 11/07/2017 | 10:13 AM  | View count: 165
Ngày 11/7/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 2619/SGTVT-KHTC về việc điều chỉnh giá cước vận tải hành khách bằng Taxi gửi Công ty CP PTTM & Quốc tế Ngôi Sao, Công ty CP DV vận tải TM & DL Vạn...

Bình ổn và điều chỉnh giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô

Ngày đăng 05/07/2017 | 01:54 PM  | View count: 183
Ngày 05/7/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 2522/SGTVT-KHTC về việc Bình ổn và điều chỉnh giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô.

Điều chỉnh giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ

Ngày đăng 05/07/2017 | 10:05 AM  | View count: 103
Ngày 05/7/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 2536/SGTVT-KHTC gửi Chi nhánh Công ty TNHH TM Đoàn Xuân về việc điều chỉnh giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ.

Danh sách các đơn vị kê khai giá cước taxi, cước vận tải hành khách tuyến cố định đã nộp đến Sở GTVT Hà Nội ngày 05/6/2017

Ngày đăng 05/06/2017 | 04:45 PM  | View count: 241
Thực hiện văn bản số 12582/VP-KT ngày 30/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Văn bản 2025/SGTVT-KHTC: Điều chỉnh giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ

Ngày đăng 05/06/2017 | 02:48 PM  | View count: 121
Ngày 05/6/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 2025/SGTVT-KHTC về việc điều chỉnh giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ.

Điều chỉnh giá cước vận tải hành khách đối với tuyến Mỹ Đình - Mường La

Ngày đăng 19/05/2017 | 01:37 PM  | View count: 103
Ngày 19/5/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 1808/SGTVT-KHTC về việc Điều chỉnh giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ.

Điều chỉnh giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ

Ngày đăng 15/05/2017 | 01:43 PM  | View count: 82
Ngày 15/5/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 1723/SGTVT-KHTC về việc điều chỉnh giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ.

Giữ nguyên mức giá cước taxi đã kê khai ngày 21/4/2017

Ngày đăng 04/05/2017 | 11:31 AM  | View count: 119
Ngày 04/5/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 1551/SGTVT-KHTC về việc Giữ nguyên mức giá cước taxi đã kê khai ngày 21/4/2017.

Xây dựng phương án giá cước taxi do Công ty cổ phần dịch vụ ABC thực hiện

Ngày đăng 14/04/2017 | 12:29 PM  | View count: 138
Ngày 14/4/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 1265/SGTVT-KHTC về việc Xây dựng phương án giá cước taxi do Công ty cổ phần dịch vụ ABC thực hiện.

Giữ nguyên giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ

Ngày đăng 12/04/2017 | 08:35 AM  | View count: 94
Ngày 12/4/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 1223/SGTVT-KHTC về việc giữ nguyên giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ.

Xây dựng phương án giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi

Ngày đăng 29/03/2017 | 01:09 PM  | View count: 235
Ngày 29/3/2017, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành văn bản số 1008/SGTVT-KHTC về việc xây dựng phương án giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi.

Bổ sung phương án giá kê khai đối với giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi

Ngày đăng 20/03/2017 | 09:09 AM  | View count: 121
Ngày 20/3/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 855/SGTVT-KHTC về việc Bổ sung phương án giá kê khai đối với giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng...

Công ty TNHH TMDVVTXD Hoàng Yến và Chi nhánh công ty CP thương mại BMW bổ sung phương án giá kê khai đối với giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi

Ngày đăng 10/03/2017 | 04:46 PM  | View count: 122
Ngày 10/3/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 727/SGTVT-KHTC gửi Công ty TNHH TMDVVTXD Hoàng Yến và Chi nhánh công ty CP thương mại BMW về việc bổ sung phương án giá kê khai đối với giá cước...

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KÊ KHAI GIÁ CƯỚC VẬN TẢI (XE TAXI) NỘP HỒ SƠ TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI NĂM 2017

Ngày đăng 09/03/2017 | 11:56 AM  | View count: 253
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KÊ KHAI GIÁ CƯỚC VẬN TẢI (XE TAXI) NỘP HỒ SƠ TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI NĂM 2017

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh