Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Kê khai giá

THÔNG BÁO: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Ngày đăng 29/11/2018 | 02:00  | View count: 298

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vật tư không sử dụng được trong công tác bảo trì hệ thống giao thông trên địa bàn Thành phố năm 2017

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vật tư không sử dụng được trong công tác bảo trì hệ thống giao thông trên địa bàn Thành phố năm 2017

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

1.1. Tên đơn vị: Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông;

1.2. Địa chỉ: Số 02 Phùng Hưng, Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2. Tên tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:

2.1. Tên đơn vị: Quyết định lựa chọn Công ty cổ phần đấu giá Việt Nam ;

2.2. Địa chỉ: số 4/A13 Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng,TP Hà Nội;

3. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:

3.1. Tên tài sản:

Vật tư thu hồi không sử dụng được trong công tác bảo trì hệ thống giao thông trên địa bàn Thành phố năm 2017(cột, biển báo, hàng rào và một số vật tư khác thu hồi trong quá trình bảo trì hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017).

4. Tổng giá khởi điểm: 173.607.978 đồng (Một trăm bảy mươi ba triệu, sáu trăm linh bảy nghìn chín trăm bảy mươi tám đồng)

5. Thời gian, địa điểm đơn vị đến tiếp nhận hồ sơ để tiến hành tổ chức đấu giá tài sản:

5.1. Thời gian chuyển hồ sơ: Ngày 03 tháng 12 năm 2018 (Trong giờ hành chính).

5.2. Địa điểm: Đơn vị đến nhận hồ sơ tại Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Phòng Kế hoạch tổng hợp, Số điện thoại: 0243.3547877).

Địa chỉ: Số 02 Phùng Hưng, Hà Đông, thành phố Hà Nội

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản đã tham gia nộp hồ sơ biết và Tổ chức đấu giá tài sản đã được lựa chọn đến tiếp nhận hồ sơ đúng thời gian đã thông báo.

Xem chi tiết thông báo tại: tải về

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh