Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Kê khai giá

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi.
Ngày đăng 29/11/2017 | 03:14  | View count: 3051

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi không sử dụng được trong công tác bảo trì hệ thống giao thông trên địa bàn Thành phố năm 2017 như sau:

Căn cứ quyết định số 1649/QĐ-SGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Sở giao thông vận tải Hà Nội về việc cho phép Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được thanh lý vật tư không sử dụng được trong công tác bảo trì hệ thống giao thông trên địa bàn Thành phố năm 2017,

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi không sử dụng được trong công tác bảo trì hệ thống giao thông trên địa bàn Thành phố năm 2017 như sau: 

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

1.1. Tên đơn vị: Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông;

1.2. Địa chỉ: số 02 Phùng Hưng, Hà Đông , Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:

2.1. Tên tài sản:

Vật tư thu hồi không sử dụng được trong công tác bảo trì hệ thống giao thông trên địa bàn Thành phố năm 2017(cột, biển báo,hàng rào và một số vật tư khác thu hồi trong quá trình bảo trì hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015,2016).

2.2. Số lượng, chất lượng của tài sản:

-Số lượng: gồm 04 lô (lô1-53 danh mục, lô 2-21 danh mục, lô 3-23 danh mục, lô 4-27 danh mục).

-Chất lượng: đã được thẩm định giá tại chứng thư số 171025/CT-ĐA ngày 25/10/2017 của công ty CP thẩm định giá và thi công xây dựng Đại An được SGTVT phê duyệt tại quyết định số 1649/QĐ-SGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2017. Có biểu chi tiết kèm theo.

3. Tổng giá khởi điểm của 124 danh mục: 399.671.000 đồng (Ba trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm bảy mươi mốt nghìn đồng chẵn).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:

4.1. Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại thành phố Hà Nội, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

4.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

4.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố trong thời hạn 03 tháng gần nhất.

4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật; Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;

4.5. Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/ Sở tư pháp tỉnh/thành công bố;

4.6. Các tiêu chí khác:Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập; Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng ...

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Phòng Kế hoạch tổng hợp, Số điện thoại: 024 33547877).

Địa chỉ: Số 02 Phùng Hưng; Hà Đông; TP Hà Nội.

Người đến nộp phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân.

( Chú ý: Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn).

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông báo để các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp biết và đăng ký./.

Tải file đính kèm: Tại đây

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh