Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Kê khai giá

Giữ nguyên giá cước vận tải hành khách và giải trình phương án giá
Ngày đăng 30/08/2017 | 03:32  | View count: 202

Ngày 30/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 3641/SGTVT-KHTC về việc Giữ nguyên giá cước vận tải hành khách và giải trình phương án giá gửi Công ty CP Mai Linh Đông Đô.

Sở GTVT Hà nội yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện theo nội dung văn bản số 2522/SGTVT-KHTC ngày 05/7/2017 và giữ nguyên mức giá cước đã kê khai ngày 08/6/2017 đối với giá cước xe Innova.

Xem thông tin chi tiết văn bản số 3641/SGTVT-KHTC: tải về

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh