Đối thoại

Quý Tổ chức/Công dân thân mến! Để thuận tiện cho việc chuyển ý kiến hỏi đáp của bạn đọc tới Sở GTVT trên Cổng thông tin điện tử đề nghị tổ chức/công dân gửi các câu hỏi và điền các thông tin sau: Những thông tin sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Tìm kiếm nội dung hỏi đáp
Vui lòng điền tiêu đề câu hỏi hoặc tên người hỏi vào ô tìm kiếm dưới đây.

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Về Việc Cấp Lại Bằng Lái Bị Mất

Xin hỏi lịch làm việc của sở GTVT Hà Nội

Shipper - bưu chính cần tin nhắn của sở giao thông vận tải không

Đổi bằng lái ôt hết hạn

Bằng lái xe A1

Đổi bằng

Đôi bằng lái xe

Hỏi đáp cấp đổi GPLX

Nhận giấy tờ

E co xin cap lai bang lai xe o to sau dich covit e ko len lay duoc va bi mat giay hen gio e co viec can dung den e co the lay duoc ko a