Đối thoại

Quý Tổ chức/Công dân thân mến! Để thuận tiện cho việc chuyển ý kiến hỏi đáp của bạn đọc tới Sở GTVT trên Cổng thông tin điện tử đề nghị tổ chức/công dân gửi các câu hỏi và điền các thông tin sau: Những thông tin sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Tìm kiếm nội dung hỏi đáp
Vui lòng điền tiêu đề câu hỏi hoặc tên người hỏi vào ô tìm kiếm dưới đây.

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Phí cấp bằng lái xe ô tô

Cấp lại giấy phép lái xe

Cấp lại giấy phép lãi xe A1

Đổi giấy phép lái xe ô tô

Lấy bằng lái xe cấp lại

Bằng lái xe

Về việc cấp lại bằng lái xe bị mất

Thời gian lấy bằng muộn sau ngày hẹn

Vấn đề bàn giao đường giao thông

Rút hồ sơ thi bằng lái xe hạng a1