Đối thoại

Quý Tổ chức/Công dân thân mến! Để thuận tiện cho việc chuyển ý kiến hỏi đáp của bạn đọc tới Sở GTVT trên Cổng thông tin điện tử đề nghị tổ chức/công dân gửi các câu hỏi và điền các thông tin sau: Những thông tin sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Tìm kiếm nội dung hỏi đáp
Vui lòng điền tiêu đề câu hỏi hoặc tên người hỏi vào ô tìm kiếm dưới đây.

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Phản ánh về việc cắm biển báo

Cấp lại Giấy phép lái xe máy

Xin cấp lại bằng lái xe máy đã bị mất

Xin lại bằng cứng lái xe

Giấy xác nhận bằng lái không bị treo bị hủy

Phản ánh chất lượng tiếp dân

Thời gian trong tuân cấp lại giấy phép lái xe A1

Cấp lại giấy phép lái xe bị mất

Đổi Giấy phép lái xe quốc tế

Xin giải đáp về giấy phép lái xe