Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Sơn Hải)

Ngày đăng 04/10/2019 | 03:26 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 2722/SGTVT-VT ngày 06/9/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp...

Thông báo: Điều chỉnh hành trình hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bến xe Yên Nghĩa ( Hà Nội) - bến xe Hoàng Hà (Thái Bình)

Ngày đăng 01/10/2019 | 03:09 PM
Ngày 01/10/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành thông báo số 9072/TB-SGTVT thông báo Điều chỉnh hành trình hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bến xe Yên Nghĩa ( Hà Nội) - bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX Hà Tĩnh)

Ngày đăng 25/09/2019 | 11:35 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2858/SGTVT-QLVT ngày 18/9/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo Công ty cổ phần vận tải hành khách Trường Vịnh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình - BX Lập Thạch)

Ngày đăng 25/09/2019 | 11:31 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1774/TB-SGTVT ngày 10/9/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc thông báo Công ty TNHH MTV vận tải và xây dựng Bảo Khánh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Ninh Bình)

Ngày đăng 25/09/2019 | 11:28 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 2305/TB-SGTVT ngày 11/9/2019 của Sở GTVT Ninh Bình thông báo công ty TNHH MTV Hải Thắng ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình – BX Tuyên Quang)

Ngày đăng 25/09/2019 | 11:23 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 25/HTX-VT ngày 16/9/2019 của Hợp tác xã vận tải Thành Tuyên thông báo giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Vĩnh Lộc, BX Nước Ngầm – BX Vĩnh Lộc, BX Nước Ngầm – BX Nghi Sơn)

Ngày đăng 25/09/2019 | 11:14 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3168/SGTVT-QLVT ngày 27/8/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo chấp thuận cho công ty cổ phần xây dựng và vận tải Thanh Hoa ngừng khai thác tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Sơn La)

Ngày đăng 17/09/2019 | 05:56 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1789/TB-SGTVT ngày 26/8/2018 của Sở GTVT Sơn La thông báo Công ty cổ phần cơ khí Sơn La ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Mường La)

Ngày đăng 17/09/2019 | 05:52 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1790/TB-SGTVT ngày 26/8/2018 của Sở GTVT Sơn La thông báo Công ty cổ phần cơ khí Sơn La ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Than Uyên)

Ngày đăng 17/09/2019 | 05:49 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 985/TB-SGTVT ngày 05/9/2019 của Sở GTVT Lai Châu thông báo Chi nhánh Công ty TNHH Mạnh Tường tại Lai Châu điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình – BX Lập Thạch)

Ngày đăng 16/09/2019 | 05:43 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1708/TB-SGTVT ngày 03/9/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Sông Lô)

Ngày đăng 16/09/2019 | 05:37 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1672/SGTVT-QLVTPTNL ngày 29/8/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến BX Mỹ Đình...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX Hà Tĩnh)

Ngày đăng 16/09/2019 | 05:31 PM
Ngày 10/9/2019, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3732/SGTVT-VT ngày 28/12/2018 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo Công ty cổ phần Phú Quý đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Đình Lập)

Ngày đăng 05/09/2019 | 09:06 AM
Ngày 03/9/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 01/TBNKTT18-TK ngày 14/9/2018 của Công ty TNHH Tây Kinh thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX Hà Tĩnh)

Ngày đăng 05/09/2019 | 08:59 AM
Ngày 03/9/2019, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2346/SGTVT-VT ngày 2/8/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo Công ty cổ phần Phú Quý đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Lập Thạch)

Ngày đăng 05/09/2019 | 08:50 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1650/TB-SGTVT ngày 28/8/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc thông báo Công ty TNHH Đăng Công ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Móng Cái)

Ngày đăng 04/09/2019 | 09:03 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3980/TB-SGTVT ngày 21/8/2019 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc Hợp tác xã dịch vụ vật tư vận tải Hùng Vương đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát - BX Nông Cống)

Ngày đăng 26/08/2019 | 02:29 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3011/SGTVT-QLVT ngày 14/8/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH Đông Lý đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát - BX Nga Sơn)

Ngày đăng 26/08/2019 | 02:25 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3012/SGTVT-QLVT ngày 14/8/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH Tiến Tiến đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình - BX Sông Lô)

Ngày đăng 26/08/2019 | 02:15 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1525/TB-SGTVT ngày 15/8/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc thông báo Công ty TNHH MTV vận tải và xây dựng Bảo Khánh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh